ZendVN - Học lập trình online

logo.png
image

Chuyên đề này được ZendVN cung cấp đến các bạn học viên qua hình thức USB lập trình. Toàn bộ video, tài liệu và mã nguồn của chuyên đề được chép sẵn vào USB.

Khi đăng ký mua sản phẩm, các bạn điền chính xác thông tin nhận hàng để ZendVN gửi sản phẩm đến chính tay các bạn (Miễn phí vận chuyển đối với các bạn ở Việt Nam)

Thông tin USB: USB Kingston, dung lượng 32GB, cổng 3.0

Thông tin chuyên đề:

 • Bạn sẽ học được gì: Lập trình hướng đối tượng căn bản, Abstract class và Interface, Lambda functions & Closure, Design Pattern, Dependency Injection, Namespace, Xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh theo OOP
 • Để tránh việc tìm hiểu các kiến thức một cách lý thuyết và máy móc, cuối khóa học này, bạn sẽ được thực hành cùng giảng viên áp dụng các kiến thức về OOP để xây dựng ứng dụng Quản lý và upload hình ảnh. Với ứng dụng này thì 100% cách viết code sẽ theo hướng hướng đối tượng và mã nguồn được tối ưu triệt để.

 • Bạn sẽ không còn sợ lập trình hướng đối tượng nữa, ngược lại càng cảm thấy tự tin về nó. Ngoài ra các bạn còn biết cách tổ chức code và xây dựng một ứng dụng theo mô hình hướng đối tượng là như thế nào.

Lưu ý: Chuyên đề này đã có trong khóa học lập trình PHP tại zendvn.com

1.  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CĂN BẢN

 • Bài 01: Class - Object
 • Bài 02: Property - Method
 • Bài 03: Construct - Destruct
 • Bài 04: Extends - Override
 • Bài 05: Final
 • Bài 06: Public - Private - Protected
 • Bài 07: Static
 • Bài 08: Parent - Self
 • Bài 09: Constant
 • Bài 10: Clone
 • Bài 11: _autoload()
 • Bài 12: spl_autoload_register()
 • Bài 13: Sleep - wakeup
 • Bài 14: toString
 • Bài 15: __set() & __get()

2. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ UPLOAD HÌNH ẢNH

 • Bài 16: Demo & Cấu trúc HTML
 • Bài 17: Xây dựng class Upload P1
 • Bài 18: Xây dựng class Upload P2
 • Bài 19: Xây dựng class Upload P3
 • Bài 20: Token & Resize
 • Bài 21: List images
 • Bài 22: Delete image

3. ABSTRACT CLASS VÀ INTERFACE

 • Bài 23: Abstract class
 • Bài 24: Interface

4. __CALL() & __CALLSTATIC()

 • Bài 25: Full video

5. LAMBDA FUNCTIONS & CLOSURE

 • Bài 26: Part 01
 • Bài 27: Part 2
 • Bài 28: Part 03

6. DESIGN PATTERN

 • Bài 29: Singleton pattern
 • Bài 30: Decorator pattern
 • Bài 31: Factory pattern

7. DEPENDENCY INJECTION

 • Bài 32: Full video

8. NAMESPACE

 • Bài 33: Namspace 01
 • Bài 34: Namspace 01
 • Bài 35: Namspace 03
avatar

Lưu Trường Hải Lân

Training Manager

Kinh nghiệm công tác

 • Quản lý đào tạo tại ZendVN
 • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
 • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Đăng ký

Họ và tên của bạn
Địa chỉ email
Số điện thoại

340,000đ

 • Tổng số video: 36
 • Video, mã nguồn, tài liệu được chép vào USB
 • USB Kingston, dung lượng 32GB, cổng 3.0
Hình ảnh USB
class1class1