ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Cảm nhận của học viên về khóa học

Muốn học tốt khóa Laravel, trước tiên bạn phải biết làm về giao diện, HTML/CSS để dựng giao diện ở project cuối khóa, tiếp theo phải nắm rõ PHP OOP, MVC, nắm được luồng xử lý của thao tác. Đặc biệt, nếu đã đi học thì phải cố gắng theo đến cuối cùng, vì khóa này khó hơn PHP nhiều, nếu bạn không dành thời gian để học thì sẽ bị đuối, học rất dễ nản, dẫn đến nghỉ học.

Cảm nhận của học viên về giảng viên

Giảng viên thân thiện, nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu, review code từng buổi học.

Kết quả khóa học Lập trình Laravel offline

certificate
Tải xuống

Liên hệ

avatar.png

Họ tên

Huỳnh Minh Sang

Email

huynhminhsangit@gmail.com

Khóa học

Lập trình Laravel offline

Lớp học

LAR02-0920 Tối thứ tư, thứ bảy

Điểm số

9