ZendVN - Học lập trình online

NỘI DUNG

Khóa học lập trình Android sẽ giúp bạn có được một nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình Android cũng như các kiến thức chuyên sâu và thủ thuật lập trình trong việc xây dựng các ứng dụng Android thực tế, đủ khả năng nghiên cứu các thủ thuật lập trình Android nâng cao và chuyên sâu hơn.

Kết quả cuối khóa:

  • Rèn luyện tư duy lập trình và tư duy giải quyết vấn đề trong thực tế
  • Nền tảng vững chắc về lập trình Android
  • Biết cách xây dựng các ứng dụng Android trong thực tế
  • Hiểu và nắm rõ quy trình xây dựng phát triển một ứng dụng Android
  • Nghiên cứu các API mở rộng và có khả năng giải quyết các yêu cầu phức tạp trong công việc
  • Biết cách vận dụng các kiến thức đã học trong việc xây dựng ứng dụng trong thực tế

dàn bài

Khóa học được xây dựng dựa trên kinh nghiệm làm dự án thực tế của ZendVN, ngoài ra khóa học còn sử dụng các tài liệu từ trang Google, stackoverflow.com và các trang web khác.

Giảng viên

avatar

Lưu Trường Hải Lân

Kinh nghiệm công tác

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com lúc 12:37:45 13/01/2022, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Nhóm khóa học

1,600,000
1,400,000đ
1,400,000đ
800,000đ
1,600,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Văn Linh về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất