ZendVN - Học lập trình online

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

NỘI DUNG

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

dàn bài

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

Giảng viên

avatar

Nguyễn Văn Linh

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, PHP, Laravel
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web, Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo từ xa, Cập nhật nội dung mới cho khóa học Lập trình Laravel Framework, ....

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

avatar

Phan Hoàng Huy

bạn nào học frontend off thì đăng kí thêm khóa này nhé

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Hoàng

Đang xem video Mobile App - Chat List - CSS, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
15:41 ngày 22-07-2021
2*** Hoàng

Đang xem video Mobile App - Chat List - HTML, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
15:34 ngày 22-07-2021
3*** Hoàng

Đang xem video Mobile Reordering, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
15:22 ngày 22-07-2021
4*** Hoàng

Đang xem video Blog Posts 02, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
14:54 ngày 22-07-2021
5*** Hoàng

Đang xem video Blog Posts 01, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
14:50 ngày 22-07-2021
6*** Hoàng

Đang xem video Images Gallery, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
14:44 ngày 22-07-2021
7*** Hoàng

Đang xem video Menu, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
14:29 ngày 22-07-2021
8*** Hoàng

Đang xem video Banner, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
14:14 ngày 22-07-2021
9*** Hoàng

Đang xem video Bonus, trong bài học Flex Items,

1 ngày trước
14:09 ngày 22-07-2021
10*** Hoàng

Đang xem video Align self, trong bài học Flex Items,

1 ngày trước
14:08 ngày 22-07-2021
200,000
160,000đ
160,000đ
100,000đ
200,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Contact Me on Zalo
Số điện thoại