ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Điền

Đang xem video Justify content, trong bài học Flex Container,

19 giờ trước
19:12 ngày 15-05-2021
2*** Điền

Đang xem video Align items, trong bài học Flex Container,

19 giờ trước
19:12 ngày 15-05-2021
3*** Điền

Đang xem video Align content, trong bài học Flex Container,

19 giờ trước
19:11 ngày 15-05-2021
4*** Điền

Đang xem video Flex wrap, trong bài học Flex Container,

19 giờ trước
19:10 ngày 15-05-2021
5*** Điền

Đang xem video Flex direction, trong bài học Flex Container,

19 giờ trước
19:08 ngày 15-05-2021
6*** Điền

Đang xem video Flex flow, trong bài học Flex Container,

19 giờ trước
19:07 ngày 15-05-2021
7*** Huy

Đang xem video Mobile App - Chat List - CSS, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
12:05 ngày 15-05-2021
8*** Huy

Đang xem video Blog Posts 02, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
09:52 ngày 15-05-2021
9*** Huy

Đang xem video Menu, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
19:12 ngày 14-05-2021
10*** Huy

Đang xem video Banner, trong bài học Exercises,

1 ngày trước
15:38 ngày 14-05-2021

Cảm nhận học viên

avatar

Phan Hoàng Huy

bạn nào học frontend off thì đăng kí thêm khóa này nhé

250,000
200,000đ
200,000đ
150,000đ
250,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

    Thời lượng khóa học

  • Số lượng video 24 video
  • Thời lượng 2 giờ 8 phút

    Quà tặng học viên

  • Trang CV riêng Xem mẫu
  • Hưởng các ưu đãi học phí đặt biệt
  • Quà tặng sinh nhật học viên, giảm 30% học phí
Contact Me on Zalo
Số điện thoại