ZendVN - Học lập trình online

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

NỘI DUNG

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

dàn bài

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

Giảng viên

avatar

Nguyễn Văn Linh

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, PHP, Laravel
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web, Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo từ xa, Cập nhật nội dung mới cho khóa học Lập trình Laravel Framework, ....

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com lúc 17:28:22 19/01/2022, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

200,000
160,000đ
160,000đ
100,000đ
200,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Văn Linh về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất