ZendVN - Học lập trình online

logo.png
thumb

Chương trình học online 1 kèm 1 này sẽ cung cấp đầy đủ các kiến thức giúp học viên có thể trở thành một lập trình web Frontend thực thụ sau khi đã kết thúc xong khóa học.

Ai nên tham gia khóa học này?

  • Sinh viên năm 3 năm 4 muốn tiếp cận với ngành lập trình Web một cách bài bản.
  • Người đi làm có hứng thú với lập trình và muốn học chuyên sâu chuyển ngành.
  • Đã có kiến thức nhưng chưa vững, cần thực hành nhiều dự án thực tế.

Hình thức học

  • Học viên được cấp tài khoản để xem các video đã được quay sẵn, rãnh lúc nào xem lúc đó
  • Học viên làm bài tập ở mỗi buổi và nộp cho người hướng dẫn, người hướng dẫn sẽ xem bài làm của học viên và quay video nhận xét trên bài làm đó
  • Trong quá trình học, học viên có thể trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn qua group hỗ trợ, được chat hỗ trợ và teamview fix code
6,400,000
5,600,000
5,000,000 đ
5,000,000 đ
5,600,000 đ

Hổ trợ 24/7

Group Zalo hổ trợ 24/7 trực tiếp từ Giảng viên và Mentor.

Projet và thực hành thực tế

Cung cấp các tình huống thực hành, các project thực tế được lồng ghép vào nội dung học, áp dụng ngay vào công việc.

Video Review

Tất cả bài làm của bạn đều được giảng viên và mentor quay video review từng dòng code, giúp bạn hoàn thiện cách viết code và tối ưu code.

Thời gian linh động

Tốc độ học nhanh hay học chậm, học buổi sáng hay tối muộn, ... do học viên hoàn toàn quyết định.

NỘI DUNG

Chương trình học online này là sự kết hợp của các khóa học online trên ZendVN và sự kèm cặp trực tiếp từ người hướng dẫn. Chương trình học gồm hơn 1000 video và thời gian hơn 300 giờ trực tuyến, nội dung chi tiết của lộ trình học như sau:

Phần 01

Định hướng, giới thiệu nội dung và phương pháp học tập
Cài đặt môi trường học: phần mềm, công cụ hỗ trợ
GIT & Github trong quản lý mã nguồn
HTML các thẻ thông dụng và phân nhóm thẻ HTML
Bài tập thực hành sử dụng thẻ HTML

Phần 02

CSS các kiểu định dạng và độ ưu tiên
Các thuộc tính CSS của nhóm Type, Background, Block, Border
Box-sizing những vấn đề bạn chưa biết
CSS Variables
Bài tập thực hành

Phần 03

Các thuộc tính CSS của nhóm List, Position
Sử dụng selector trong CSS
Sử dụng các function cơ bản trong CSS
Position nâng cao trong thực tế
Bài tập thực hành

Phần 04

Toàn tập cách sử dụng Flexbox
Bài tập thực hành Banner, Menu, Images Gallery
Bài tập thực hành Blog Posts
Bài tập thực hành Mobile App

Phần 05

Xây dựng responsive Với Media
Xây dựng responsive Với Grid system
Bài tập thực hành

Phần 06

Làm quen Bootstrap
Tích hợp và sử dụng bootstrap css, bootstrap component
Bài tập thực hành

Phần 07

Sử dụng SASS trong định dạng giao diện
Bài tập thực hành Button
Bài tập thực hành Danh sách hình ảnh
Bài tập thực hành Lưới & media

Phần 08

Chuyển đổi Template PSD sử dụng SASS, GruntJS & Bootstrap - Phần 1
Các kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế

Phần 09

Chuyển đổi Template PSD sử dụng SASS, GruntJS & Bootstrap - Phần 2
Các kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế

Phần 10

Chuyển đổi Template Figma sử dụng SASS, Gulp & Bootstrap - Phần 1
Các kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế

Phần 11

Chuyển đổi Template Figma sử dụng SASS, Gulp & Bootstrap - Phần 2
Các kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế

Phần 12

Javascript cơ bản: toán tử, condition, loop
Javascript thao tác với String và Array
Javascript cơ bản và các đối tượng thường dùng
Bài tập thực hành và rèn luyện tư duy

Phần 13

Sử dụng regular expression trong Javascript
Xây dựng ứng dụng sử dụng Javascript trong thực tế: chiều cao elements trong layout, detect browser, highlight search, ....

Phần 14

Các bài tập nâng cao Javascript DOM & BOM
Bài tập ứng dụng JS Timing
Regex trong các ứng dựng thường dùng
Sử dụng Localstorage để tối ưu trải nghiệm website

Phần 15

Javascsript nâng cao
Xây dựng ứng dụng TodoList với nhiều chức năng: sắp xếp, tìm kiếm, search highlight, ....
Các vấn đề về Event Delegation trong Javascript

Phần 16

JavaScript ES6 và các kỹ thuật JS hiện đại
Áp dụng mô hình MVC vào ứng dụng TodoList - Phần 1

Phần 17

Áp dụng mô hình MVC vào ứng dụng TodoList - Phần 2
Tư duy phân tích và viết mã tối ưu

Phần 18

Các bài tập jQuery trong thực tế
Xây dựng ứng dụng Reading
Xây dựng game tìm số bí mật
Các kỹ thuật khi làm việc với jQuery

Phần 19

Các bài tập nâng cao jQuery trong thực tế
Tìm hiểu và custom các thư viện jQuery hay dùng: tag, tab, autocomplete, selectbox, slider, ... để đáp ứng các yêu cầu sử dụng trong thực tế

Phần 20

Các bài tập nâng cao jQuery trong thực tế
Các tình huống sử dụng jQuery Ajax
Thực hành tổ chức dữ liệu dạng Json trong xử lý Form nhập liệu.

Phần 21

Xây dựng website tin tức tổng hợp khai thác API
(Javascript jQUery) ok

Phần 22

Lập trình TypeScript từ cơ bản đến nâng cao
Project Shopping cart

Phần 23

Xây dựng web video youtube tổng hợp khai thác API (TypeScript)

Phần 24

Học viên demo các project cuối khóa
Các kiến thức mở rộng khi đi làm, làm việc nhóm, nhận và xử lý task
Kinh nghiệm phỏng vấn, CV xin việc hấp dẫn nhà tuyển dụng
Nghiên cứu và lộ trình mở rộng

Sản phẩm Demo

Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

KHÓA HỌC ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

Các khóa học online được tặng kèm giúp học viên xem trước các video khi đến lớp, tồn tại mãi mãi trong tài khoản học viên, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên.

Lập trình Frontend Master

Xây dựng giao diện web với SASS, GruntJS và Bootstrap

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

Lập trình TypeScript

650 Videos

135 Giờ

130 Phút

Chương 01: Html Và Css

Bài 01 - Các Thẻ Html Thông Dụng

Bài 02 - Khái Niệm Khối Và Cách Chuyển Đổi Khối

Bài 03 - Định Dạng Và Độ Ưu Tiên

Chương 02: Phân Nhóm Định Dạng

Bài 01 - Type Group

Bài 02 - Background Group

Bài 03 - Block Group

Bài 04 - Border Group

Bài 05 - Box Group

Bài 06 - List Group

Bài 07 - Position Group

Chương 03: Selector Là Gì

Bài 01 - Khái Niệm Selector

Bài 02 - Sử Dụng Selector Trong Định Dạng Css

Chương 04: Xây Dựng Giao Diện Mẫu Cho Button, Box Và Menu

Bài 01 - Xây Dựng Giao Diện Mẫu Cho Button

Bài 02 - Xây Dựng Giao Diện Mẫu Cho Box

Bài 03 - Xây Dựng Giao Diện Mẫu Cho Tab

Bài 04 - Xây Dựng Giao Diện Mẫu Cho Menu

Chương 05: Thực Hành Cắt Và Chuyển Template Sang Html & Css

Bài 01 - Xây Dựng Giao Diện Trang Chủ

Bài 02 - Xây Dựng Giao Diện Trang Danh Mục Loại Sản Phẩm

Bài 03 - Xây Dựng Giao Diện Trang Chi Tiết Sản Phẩm

Bài 04 - Xây Dựng Giao Diện Trang Faq

Bài 05 - Xây Dựng Giao Diện Trang About

Bài 06 - Xây Dựng Giao Diện Trang Liên Hệ

Chương 06: Javascript Căn Bản

Bài 01 - Làm Quen Với Javascript

Bài 02 - Toán Tử Trong Javascript

Bài 03 - Phát Biểu Điều Kiện

Bài 04 - Vòng Lặp Trong Javascript

Bài 05 - Js Error

Chương 07: Đối Tượng Trong Javascript

Bài 01 - Js Number

Bài 02 - Js Array

Bài 03 - Js String

Bài 04 - Js Math

Bài 05 - Js Boolean

Bài 06 - Js Date

Bài 07 - Js Regexp

Bài 08 - Js Global

Bài 09 - Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong Js

Chương 08: Bom

Bài 01 - Js Window

Bài 02 - Js Navigator

Bài 03 - Js Screen

Bài 04 - Js History

Bài 05 - Js Location

Bài 06 - Js Cookies

Chương 09: Dom

Bài 01 - Node

Bài 02 - Characterdata - Text

Bài 03 - Element

Bài 04 - Document

Bài 05 - Cssstyledeclaration

Bài 06 - Htmlelement

Bài 07 - Htmldocument

Bài 08 - Events

Chương 10: Javascript & Xml

Bài 01 - Xml Basic

Bài 02 - Xml Javascript

Bài 03 - Xml & Php

Bài 04 - Json - Js - Php

Chương 11: Jquery Toàn Tập

Bài 01 - Jquery Basic

Bài 02 - Utilities

Bài 03 - Selector

Bài 04 - Traversing

Bài 05 - Attributes & Css

Bài 06 - Maniplutation

Bài 07 - Effects

Bài 08 - Ajax

Bài 09 - Core

Bài 10 - Events

Bài 11 - Tạo Jquery Plugin

Chương 12: Xây Dựng Các Ứng Dụng Với Jquery

Bài 01 - Ứng Dụng 1

Bài 02 - Ứng Dụng 2

Bài 03 - Ứng Dụng 3

Bài 04 - Ứng Dụng 4

Bài 05 - Ứng Dụng 5

Chương 13: Bootstrap

Bài 01 - Responsive Design

Bài 02 - Hello Bootstrap

Bài 03 - Bootstrap Css

Bài 04 - Bootstrap Component

Bài 05 - Bootstrap Javascript

Bài 06 - Bootstrap Exercise

Bài 07 - Xây Dựng Responsive Web Design

Phần 1: Những Điều Cần Biết

Bài 01 - Giới Thiệu Khóa Học

Bài 02 - Nội Dung Và Cách Học

Bài 03 - Kiến Thức Cần Chuẩn Bị

Bài 04 - Sử Dụng Tài Nguyên Trong Khóa Học

Bài 05 - Hệ Thống Kiến Thức

Phần 2: Sass Từ A Đến Y

Bài 01 - Sass - Who Are You ?

Bài 02 - Sass - Set Up Enviroments

Bài 03 - Css Extensions

Bài 04 - Variable & Data Type

Bài 05 - Control Directive & Expressions

Bài 06 - Function

Bài 07 - @-Rules And Directives

Bài 08 - Mixins

Bài 09 - Xây Dựng Giao Diện Button

Bài 10 - Xây Dựng Giao Diện Danh Sách Hình Ảnh

Bài 11 - Xây Dựng Giao Diện Lưới & Media

Bài 12 - Hệ Thống Kiến Thức

Phần 3: Sử Dụng Gruntjs Và Các Plugin Thông Dụng

Bài 01 - Gruntjs - Who Are You ?

Bài 02 - Gruntjs - Set Up Enviroments

Bài 03 - Plugin Minify Css

Bài 04 - Plugin Concat

Bài 05 - Plugin Uglify

Bài 06 - Plugin Sass

Bài 07 - Plugin Watch

Bài 08 - Plugin Connect

Bài 09 - Plugin Includes

Bài 10 - Hệ Thống Kiến Thức

Phần 4: Convert Template Psd Use Sass, Gruntjs & Bootstrap 3

Bài 01 - Demo Và Chức Năng

Bài 02 - Xây Dựng Cấu Trúc Project

Bài 03 - Xây Dựng Giao Diện Header

Bài 04 - Xây Dựng Giao Diện Breadcrumb

Bài 05 - Xây Dựng Giao Diện Article

Bài 06 - Xây Dựng Giao Diện Widget Tag

Bài 07 - Xây Dựng Giao Diện Widget Ads

Bài 08 - Xây Dựng Giao Diện Footer Top

Bài 09 - Xây Dựng Giao Diện Footer Bottom

Bài 10 - Publish & Minify

Bài 11 - Validator

Bài 12 - Pagespeed Tools

Bài 13 - Exercise

Bài 14 - Hệ Thống Kiến Thức

Phần 5: Bonus

Bài 01 - Include Media

Bài 02 - Sass Compass

Bài 03 - Đánh Giá & Quà Tặng

Flexbox

Bài 01 - Intro & Setup

Bài 02 - Flex Container

Bài 03 - Flex Items

Bài 04 - Exercises

Cài Đặt Môi Trường Lập Trình

Bài 01 - Giới Thiệu Khóa Học

Bài 02 - Sử Dụng Mã Nguồn Và Tài Nguyên Trong Khóa Học

Bài 03 - Cài Đặt Và Sử Dụng Editor Sublimetext

Bài 04 - Thủ Thuật

Bài 05 - Hệ Thống Kiến Thức

Ecmascript

Bài 01 - Es6 Những Điều Cần Biết

Bài 02 - Variable - Template String - Spread - Destructing

Bài 03 - Function

Bài 04 - Arrow Function

Bài 05 - Enhanced

Bài 06 - Oop

Bài 07 - Hệ Thống Kiến Thức

Ngôn Ngữ Typescript

Bài 01 - Xin Chào Typescript

Bài 02 - Chương Trình Typescript Đầu Tiên

Bài 03 - Variable & Data Type

Bài 04 - Functions

Bài 05 - Oop

Bài 06 - Generic

Bài 07 - Module & Namepace

Bài 08 - Hệ Thống Kiến Thức

Xây Dựng Ứng Dụng Shopping Cart

Bài 01 - Yêu Cầu Ứng Dụng Shopping Cart

Bài 02 - Xây Dựng Bố Cục Giao Diện Cho Ứng Dụng

Bài 03 - Xây Dựng Cấu Trúc Thư Mục Và Tạo Giao Diện Với Bootstrap

Bài 04 - Demo Ứng Dụng Shopping Cart

Bài 05 - Xây Dựng Class Và Interface Cần Thiết

Bài 06 - Xây Dựng Chức Năng Hiển Thị Sản Phẩm

Bài 07 - Xây Dựng Chức Năng Add Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng

Bài 08 - Xây Dựng Chức Năng Update Số Lượng Sản Phẩm

Bài 09 - Xây Dựng Chức Năng Delete Sản Phẩm

Bài 10 - Kỹ Thuật Tối Ưu Mã Nguồn

Bài 11 - Publish Project Shopping Cart

Project Thực Hành

Bài 01 - Exercise: Xây Dựng Ứng Dụng Todolist

Bài 02 - Exercise: Xây Dựng Game Batte Ship

Bài 03 - Tổng Kết Khóa Học

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Về nội dung: khóa 1 kèm 1 online sẽ có lượng kiến thức nhiều hơn các khóa học online riêng lẻ

Về hình thức học: khóa 1 kèm 1 online sẽ có hỗ trợ trực tiếp 24/7 qua chat, teamview, voice chat, video review code cho từng bài tập của bạn

Anh Lưu Trường Hải Lân và đội ngũ support của ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt khóa học này

Khóa học 1 kèm 1 có sự tương tác cao giữa Học viên và ZendVN qua hình thức: hỏi đáp trong group Zalo, teamview, video review code cho từng học viên. Do đó mỗi tháng ZendVN chỉ nhận tối đa 3 học viên, ZendVN sẽ ưu tiên cho các bạn học viên đăng ký và thanh toán học phí sớm.

Để đăng ký, bạn điền thông tin vào Form đăng ký tại trang này, sau đó check mail để xem hướng dẫn nộp học phí.

Các video của từng buổi học đã được ZendVN xây dựng sẵn, bạn hoàn toàn chủ động được thời gian học của mình, tốc độ học nhanh hay chậm là do bạn quyết định, bạn không cần học theo tốc độ của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể kết thúc sớm khóa học.

Ngược lại nếu bạn học chậm, bạn cũng không cần lo lắng, ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn đến khi bạn hoàn tất khóa học, tuy nhiên thời gian học không kéo dài quá 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học

Sau khi hoàn tất khóa học và báo cáo project cuối khóa, bạn sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, giấy do Công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Khóa học được kéo dài tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học. Nếu đang trong quá trình học, bạn gặp một vấn đề gì đó không thể tiếp tục tham gia khóa học, ZendVN sẽ bảo lưu khóa học cho bạn trong thời gian tối đa 6 tháng.

Học ONLINE Học ONLINE 1 Kèm 1
Đặc điểmHọc qua các video đã được ZendVN quay sẵnHọc qua các video đã được ZendVN quay sẵn, kết hợp sự kèm cặp và tương tác trực tiếp từ giảng viên và mentor
Nội dung học100% qua các video của khoá học onlineVideo của khoá học online
Video của khóa học từ xa
Video nhận xét mỗi bài tập của giảng viên
Project thực tế được lồng ghép vào suốt chương trình học.
Hỏi đáp trong khóa họcForm hỏi đáp có tại mỗi video học
Không quá 2 giờ câu hỏi sẽ được hỗ trợ bởi bộ phận support
Qua group Zalo thảo luận trực tiếp cùng 2 giảng viên
Sẽ được hỗ trợ và trao đổi trực tiếp ngay với giảng viên và mentor
Tương tác với giảng viên / mentorGửi câu hỏi qua Form hỏi đápChat trực tiếp qua group Zalo
Thời gian họcLinh động, học viên rãnh lúc nào học lúc đóLinh động, học viên rãnh lúc nào học lúc đó
Sự chủ độngChủ động trong việc học, việc học nhanh / chậm đều do học viên quyết địnhChủ động trong việc học, việc học nhanh / chậm đều do học viên quyết định
Học viên sẽ bị đốc thúc, nhắc nhở, chăm sóc bởi giảng viên để cải thiện tốc độ học
Review bài tập từ giảng viênKhông cóGiảng viên sẽ quay video nhận xét chi tiết từng dòng code giúp học viên nhìn thấy chỗ code chưa hoàn thiện, cách nâng cấp và tối ưu code
Giấy xác nhận hoàn thành khóa họcKhông cóĐược cấp khi hoàn tất project cuối khóa (xem ảnh)
Giấy xác nhận tực tập tại ZendVNKhông cóĐược cấp khi học viên hoàn thành chương trình học
Tham gia khoá họcTất cả các bạn hoàn thiện đăng ký và thanh toán học phíZendVN chỉ nhận giới hạn 3 học viên / tháng (ưu tiên các bạn học viên đã học khoá online)
Danh sách khóa họcKhóa học ONLINEKhóa học ONLINE 1 kèm 1

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Do giới hạn số lượng học viên chỉ 3 bạn / 1 tháng, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng đăng ký và hoàn thiện học phí sớm

Họ và tên của bạn
Địa chỉ email của bạn
Số điện thoại của bạn
Facebook của bạn

Ưu đãi học phí:

Nâng cấp hỗ trợ 1 kèm 1 (không bắt buộc)

Học phí cần thanh toán:

Hỗ trợ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấy giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

Xác nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Xác nhận thực tập doanh nghiệp

Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

CV & Việc làm

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất