ZendVN - Học lập trình online

NỘI DUNG

 Bảo mật 2 lớp với Google Authentication

dàn bài

Giảng viên

avatar

Lưu Trường Hải Lân

Kinh nghiệm công tác

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Phú

Đang xem video Review, trong bài học Hệ thống kiến thức và mở rộng,

1 tháng trước
03:06 ngày 21-06-2021
2*** Phú

Đang xem video Structure, trong bài học Giao diện và cấu trúc ứng dụng,

1 tháng trước
03:02 ngày 21-06-2021
3*** Phú

Đang xem video Template, trong bài học Giao diện và cấu trúc ứng dụng,

1 tháng trước
02:43 ngày 21-06-2021
4*** Khánh

Đang xem video Navigation, trong bài học Xây dựng chức năng Register Login Logout,

2 tháng trước
22:41 ngày 04-05-2021
5*** Khánh

Đang xem video Structure, trong bài học Giao diện và cấu trúc ứng dụng,

2 tháng trước
22:37 ngày 04-05-2021
6*** Khánh

Đang xem video Template, trong bài học Giao diện và cấu trúc ứng dụng,

2 tháng trước
22:34 ngày 04-05-2021
7*** Linh

Đang xem video Template, trong bài học Giao diện và cấu trúc ứng dụng,

2 tháng trước
13:49 ngày 29-04-2021
8*** Linh

Đang xem video Register, trong bài học Bảo mật đăng nhập với Google Authentication,

3 tháng trước
10:42 ngày 14-04-2021
9*** Linh

Đang xem video Structure, trong bài học Giao diện và cấu trúc ứng dụng,

3 tháng trước
10:41 ngày 14-04-2021
10*** Linh

Đang xem video Template, trong bài học Giao diện và cấu trúc ứng dụng,

3 tháng trước
10:41 ngày 14-04-2021
180,000
160,000đ
160,000đ
100,000đ
180,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Contact Me on Zalo
Số điện thoại