ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Ngày nay lập trình PHP đã và đang trở thành một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong các ứng dụng web ngày nay. Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú … Lập trình PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Vào ngày 28/09/2017 thì BQT ZendVN đã quyết định cập nhật vào khóa học thêm chương 16, giúp các học viên giải quyết các vấn đề với project ở chương 15, với chương học mới này thì các học viên sẽ được giảng viên hướng dẫn hoàn thiện Project BookStore, xử lý các lỗi thường gặp, thay đổi Mysql sang Mysqli giúp việc truy vấn trở nên nhanh hơn và một số hướng dẫn khác. Chi tiết chương 16 thì các bạn vui lòng click vào Menu Dàn bài để nắm rõ thông tin.

Khóa học PHP này cung cấp cho các bạn kiến thức về lập trình PHP từ căn bản đến nâng cao. Các bạn sẽ tự học PHP thông qua các video mà ZendVN đã xây dựng sẵn theo giáo trình PHP của ZendVN.

ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học lập trình php có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học php này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài.

Dàn bài được chăm chút đầu tư từ lý thuyết cho tới các bài tập thực hành và nội dung các bài học sẽ liên quan với nhau, ZendVN cam đoan rằng nếu học viên hội tụ đầy đủ các kiến thức được giảng viên truyền đạt trong khóa học, thì sau khi tốt nghiệp và hoàn thành tốt đồ án cuối khóa học thì bạn đã trang bị đầy đủ vũ khí để chinh phục các nhà tuyển dụng khó tính rồi đấy.

Khóa học được xây dựng dựa trên kinh nghiệm làm dự án thực tế của ZendVN, ngoài ra khóa học còn sử dụng các tài liệu từ trang Google, stackoverflow.com và các trang web khác.


 • Bài 1 - PHP Array 16 video
  1

  Mảng trong PHP

  2

  Mảng liên tục

  3

  Mảng không liên tục

  4

  Mảng lồng

  5

  Vấn đề 05 - 06

  6

  Vấn đề 07 - 13

  7

  Vấn đề 14 - 19

  8

  Vấn đề 20 - 25

  9

  Vấn đề 26

  10

  Vấn đề 27 - 28

  11

  Vấn đề 29 - 31

  12

  Bài tập 01

  13

  Bài tập 02 - P1

  14

  Bài tập 02 - P2

  15

  Bài tập 02 - P3

  16

  Ôn tập

 • Bài 2 - PHP String 14 video
  1

  Vấn đề 01 - 04

  2

  Vấn đề 05 - 07

  3

  Vấn đề 08 - 12

  4

  Vấn đề 13 - 16

  5

  Vấn đề 16 - 19

  6

  Exercise 01

  7

  Vấn đề 20 - 25

  8

  Exercise 02

  9

  Vấn đề 25 - 26

  10

  Vấn đề 25 - 26

  11

  Exercise 03 - Phần 01

  12

  Exercise 03 - Phần 02

  13

  Exercise 04

  14

  Review

 • Bài 3 - PHP Number 4 video
  1

  Vấn đề 01 - 05

  2

  Vấn đề 06 - 11

  3

  Exercise 01

  4

  Exercise 02

 • Bài 4 - PHP Time 8 video
  1

  Vấn đề 01 - 04

  2

  Vấn đề 05

  3

  Vấn đề 06

  4

  Bài tập - P1

  5

  Bài tập - P2

  6

  Bài tập - P3

  7

  Bài tập - P4

  8

  Bài tập - P5

 • Bài 1 - PHP Regex 13 video
  1

  Regular Expression P1

  2

  Regular Expression P2

  3

  Regular Expression P3

  4

  Ôn tập RE

  5

  preg_match

  6

  Check input P1

  7

  Check input P2

  8

  preg_replace

  9

  Get content Vietcombank

  10

  Get content Vnexpress P1

  11

  Get content Vnexpress P2

  12

  Get content Dantri P1

  13

  Get content Dantri P2

 • Bài 2 - PHP File 13 video
  1

  Vấn đề 01 - 02

  2

  Vấn đề 03 - 04

  3

  Vấn đề 05 - 07

  4

  Vấn đề 08 - 10

  5

  Vấn đề 11 - 12

  6

  Vấn đề 13

  7

  Vấn đề 14

  8

  Vấn đề 15

  9

  Exercise - Add 01

  10

  Exercise - Add 02

  11

  Exercise - Index

  12

  Exercise - Edit, Delete

  13

  Ôn tập

 • Bài 3 - PHP Recursive 6 video
  1

  Hàm đệ quy

  2

  Category đa cấp (DIV) - P1

  3

  Category đa cấp (DIV) - P2

  4

  Category đa cấp trong Selectbox

  5

  Menu đa cấp sử dụng ul li

  6

  Liệt kê cấu trúc tập tin thư mục

 • Bài 4 - PHP File Upload 3 video
  1

  Upload file P1

  2

  Upload file P2

  3

  Upload file P3

 • Bài 5 - PHP Filter 2 video
  1

  Filter P1

  2

  Filter P2

 • Bài 6 - Error & Exception 2 video
  1

  Phần 01

  2

  Phần 02

 • Bài 7 - Session & Cookie 5 video
  1

  Session P1

  2

  Session P2

  3

  Exercise 01 - P1

  4

  Exercise 01 - P2

  5

  Cookie

 • Bài 8 - PHP Mail 1 video
  1

  Full video

 • Bài 1 - MVC một module, một template 13 video
  1

  Introduce

  2

  MVC Basic - Part 1

  3

  MVC Basic - Part 2

  4

  MVC Basic - Part 3

  5

  MVC Basic - Part 4

  6

  MVC Basic - Part 5

  7

  MVC Basic - Login P1

  8

  MVC Basic - Login P2

  9

  MVC Basic - Login P3

  10

  MVC Basic - Group Manager P1

  11

  MVC Basic - Group Manager P2

  12

  MVC Basic - Group Manager P2

  13

  MVC Basic - Fininsh

 • Bài 2 - MVC multy module, multy template 10 video
  1

  MVC Advance - Part 1

  2

  MVC Advance - Part 2

  3

  MVC Advance - Part 3

  4

  MVC Advance - Part 4

  5

  MVC Advance - Part 5

  6

  MVC Advance - Part 6

  7

  MVC Advance - Part 7

  8

  MVC Advance - Part 8

  9

  MVC Advance - Part 9

  10

  MVC Advance - Part 10

 • Bài 1 - Quản lý nhóm người dùng 24 video
  1

  Index - Layout

  2

  Index - Toolbar & Submenu - P1

  3

  Index - Toolbar & Submenu - P2

  4

  Index - List P1

  5

  Index - List P2

  6

  Index - Ajax Status P1

  7

  Index - Ajax Status P2

  8

  Index - Ajax Status P3

  9

  Index - Publish & Unpublish

  10

  Index - Trash

  11

  Index - Sort P1

  12

  Index - Sort P2

  13

  Index - Filter

  14

  Index - Pagination P1

  15

  Index - Pagination P2

  16

  Index - Pagination P3

  17

  Index - Pagination P4

  18

  Index - Ordering

  19

  Index - Message

  20

  Add - Part 1

  21

  Add - Part 2

  22

  Add - Part 3

  23

  Edit

  24

  Index - Filter

 • Bài 2 - Quản lý người dùng 6 video
  1

  Index - Part 1

  2

  Index - Part 2

  3

  Index - Part 3

  4

  Add - Part 1

  5

  Add - Part 2

  6

  Edit - Part 1

 • Bài 3 - Đăng nhập, đăng ký, phân quyền 13 video
  1

  Register - Layout P1

  2

  Register - Layout P2

  3

  Register - Validate

  4

  Register - Save

  5

  Register - Menu

  6

  Login - Admin P1

  7

  Login - Admin P2

  8

  Login - Admin P3

  9

  Login - Admin P4

  10

  Login - Public P1

  11

  Login - Public P2

  12

  Permission P1

  13

  Permission P2

 • Bài 4 - Quản lý category 7 video
  1

  Admin - P1

  2

  Admin - P2

  3

  Admin - P3

  4

  Admin - P4

  5

  Admin - P5

  6

  Default - P1

  7

  Default - P2

 • Bài 5 - Quản lý sách 10 video
  1

  Admin - P1

  2

  Admin - P2

  3

  Admin - P3

  4

  Admin - P4

  5

  Admin - P5

  6

  Default - P1

  7

  Default - P2

  8

  Default - P3

  9

  Default - P4

  10

  Default - P5

 • Bài 6 - Xây dựng chức năng mua hàng 5 video
  1

  Part 01

  2

  Part 02

  3

  Part 03

  4

  Part 04

  5

  Part 05

 • Bài 7 - Tối ưu ứng dụng 12 video
  1

  Show picture - title

  2

  Active Category

  3

  Related book

  4

  Category XML - P1

  5

  Category XML - P2

  6

  Router - P1

  7

  Router - P2

  8

  Router - P3

  9

  Router - P4

  10

  Router - P5

  11

  Fix __autoload

  12

  Publish website

Video Demo:

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Thịnh

Đang xem video Upload 02, trong bài học Exercise,

7 phút trước
16:42 ngày 16-05-2021
2*** Thịnh

Đang xem video Upload 01, trong bài học Exercise,

48 phút trước
16:01 ngày 16-05-2021
3*** Thao

Đang xem video Phần 4, trong bài học Giải thuật và viết mã 4 trường hợp thêm node vào cây,

52 phút trước
15:57 ngày 16-05-2021
4*** Thao

Đang xem video Phần 3, trong bài học Giải thuật và viết mã 4 trường hợp thêm node vào cây,

1 giờ trước
15:36 ngày 16-05-2021
5*** Thao

Đang xem video Phần 2, trong bài học Giải thuật và viết mã 4 trường hợp thêm node vào cây,

1 giờ trước
15:34 ngày 16-05-2021
6*** Thao

Đang xem video Phần 1, trong bài học Giải thuật và viết mã 4 trường hợp thêm node vào cây,

1 giờ trước
15:19 ngày 16-05-2021
7*** Tuấn

Đang xem video Method Select, trong bài học Class Database,

1 giờ trước
14:58 ngày 16-05-2021
8*** Tuấn

Đang xem video Method Delete, trong bài học Class Database,

1 giờ trước
14:53 ngày 16-05-2021
9*** Tuấn

Đang xem video Method Update, trong bài học Class Database,

2 giờ trước
14:43 ngày 16-05-2021
10*** Minh

Đang xem video Edit - Part 1, trong bài học Quản lý người dùng,

2 giờ trước
14:36 ngày 16-05-2021

Cảm nhận học viên

avatar

Nguyễn Quang Minh

Mình chưa biết gì về web nên cảm thấy khóa học này phù hơp và có thêm đam mê để học những khóa chuyên sau hơn

avatar

Nguyễn Thành Hưng

Khóa học rất tót cho mọi người muốn học php

avatar

Bùi Lê Tuấn

Các bạn nên đăng kí vì nó là một khóa học rất đầy đủ

avatar

Võ Quốc Hiệu

Nên thực hành tất cả các bài học, không nên bỏ qua.

avatar

Trần Văn Hồi

cần thực hành đi đôi với học online

avatar

Đỗ Văn Tuyên

Khóa học được thiết kế bài bản và chi tiết cho các bạn muốn học về PHP

avatar

Nguyễn Phương Anh

Các bạn cần nắm vững html, css, javascript nhé. Sau khóa học PHP này, các bạn hoàn toàn có khả năng xây dựng trang web động

avatar

Lý Kim Thắng

Bạn nào chưa biết gì về web thì nên học khóa PHP này, chịu khó cày 1-2 tháng là có thể biết web rõ web là gì.

avatar

Vũ Việt Hoàng

rất hữu ích

avatar

Đặng Quốc Trung

Rất nên học

avatar

Nguyễn Thanh Tùng

Day la noi ban nen dang ky hoc vi cong ty lam viec rat co luong tam the hien tren noi dung cua khoa, do do ban se co duoc rat nhieu kien thuc thu duoc sau khi da hoan thanh. Cong ty that su muon hoc vien co duoc kien thuc vi ho muon chu khong phai lam cho xong de thu hoc phi.

avatar

Trần Quyết Thắng

Cảm ơn ZendVN đã chia sẻ kiến thức lập trình rất dễ học. Thầy giáo giọng dễ nghe và nhiệt tình. Các khóa học bên Zend phong phú và xen kẽ các Project thực tế rất trực quan và dễ hiểu.

avatar

NGUYỄN HỒNG SƠN

Mình nhận nội dung bài học của Zend.vn rất chi tiết, có tính logic và thực tiễn cao. Kiến thức của các bài học trước đều được áp dụng cho những bài học sau đó, các ví dụ và phần thực hành trong bài cũng thực tế và dễ hiểu.

avatar

Huỳnh Ngọc Tiển

Các kiến thức mà Zend mang lại cho học viên rất nhiều, giá trị mang lại lớn hơn số tiền mà học viên đã bỏ ra để học.

avatar

Nguyễn Duy Nguyên

Có. Vì nội dung phong phú đa dạng về web lẫn di động, rất chi tiết và phù hợp cho mọi cấp bậc của người học.

avatar

Phạm Anh Tuấn

ZendVN là trang web học trực tuyến tốt nhất tại Việt Nam

avatar

Nguyễn Minh Hoàng

Bạn nên học Online tại zendvn nhé. bài giảng rất là ok!!!

avatar

Hoàng Đức Hữu

Không nên: + Bạn có thể bị master chuyên đề, hoặc bị nghiện ngôn ngữ nào đó + Bạn cũng có thể bị mất ngủ vì 1 pixel bị lệch, 1 hàm chạy sai + Cũng không nên vì tài liệu trên ZendVN quá đầy đủ có thể khiến bạn không muốn dùng tài liệu chỗ khác nữa + Chưa hết, lâu lâu lại phải coi livestream chia sẽ kinh nghiệm thực tế của Mr.Lân và Mr. Khánh. Bạn sẽ khó mà dừng xem đó

avatar

Lê Văn Huy

Quá tuyệt vời !!! Khóa học đáng để đăng ký, giảng viên dạy chi tiết, khá rẻ so với các khóa học hiện nay mà kiến thức thu được thì hơn hẳn, tiết kiệm thời gian so với các khóa học ở trung tâm, hỗ trợ nhiệt tình khi có gì không hiểu

avatar

Cao Anh Tuấn

Học ở ZendVN , được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao :D, chương trình của ZendVN chú trọng thực hành và sát với thực tế. Vào học lập trình ở ZendVN còn được học thêm tiếng anh nữa :v .

avatar

Nguyễn Văn Quốc

Bạn nên học tại Zendvn. Khẳng định luôn là học xong chắc chắn xin được việc, có thể khởi điểm lương không cao lắm, nhưng kiến thức đó đủ để xin việc. Chia sẻ với Zend em đi phỏng vấn lần đầu tiên. phỏng vấn rất ok và toàn những kiến thức em học ở Zendvn.

avatar

ĐỖ NGỌC SƠN

Nhờ có zend mà minh đã biết đến PHP và vẫn đang dùng những kiến thức mà thầy Khánh, thầy Lân đã truyền đạt để áp dụng cho công việc hàng ngày của mình

1,600,000
1,500,000đ
1,400,000đ
500,000đ
1,600,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

  Thời lượng khóa học

 • Số lượng video 457 video
 • Thời lượng 116 giờ 39 phút

  Quà tặng học viên

 • Trang CV riêng Xem mẫu
 • Hưởng các ưu đãi học phí đặt biệt
 • Quà tặng sinh nhật học viên, giảm 30% học phí

Tags

Học Lập Trình Online
  box-online.jpeg
Contact Me on Zalo
Số điện thoại