ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
thumb

Đây là khóa học nâng cao, ZendVN chỉ nhận các bạn học viên đã học xong khóa học Lập trình Frontend Offline tại ZendVN; hoặc các bạn đã có làm các kiến thức vững về HTML, CSS, Javascript, jQuery

Khóa học Lập trình ReactJS - JS Framework hướng dẫn học viên làm chủ ReactJS và NextJS, sử dụng ReactJS và NextJS trong các ứng dụng thực tế. Thông qua kiến thức của khóa học này, học viên hoàn toàn có thể tự tìm hiểu các Javascript Framework khác như Angular, VueJS

Các bạn phù hợp tham gia khóa học:

 • Những bạn đã có kiến thức cơ bản về Javascript, HTML, CSS, Javascript ES6 hoặc
  • đã học xong khóa học Lập trình Frontend Offline tại ZendVN hoặc
  • đã học xong khóa học Lập trình Frontend Online tại ZendVN
 • Sinh viên năm 3 năm 4 muốn tiếp cận với các Javascript Framework một cách bài bản.
 • Đã có kiến thức về JS Framework nhưng chưa vững, cần thực hành nhiều dự án thực tế.

Hình thức học

 • Kết hợp cả hai hình thức học Online và Offline.
 • Học Online là hình thức được tặng kèm các khoá học có liên quan với chương trình hiện tại trên hệ thống ZendVN.
  • Đặc thù riêng của ReactJs học viên phải học thêm phiên bản mới của nó là React Hooks.
  • Học viên sẽ xem trước video quay sẵn ở nhà để nắm sơ lược về phiên bản cũ (Class Component)
 • Trên lớp Offline sẽ được học và áp dụng vào phiên bản mới nhất của ReactJs, kết hợp ôn tập, đào sâu, và thực hành với các dự án kèm các tình huống thực tế để nâng cao và khắc sâu kiến thức.

Kết quả đạt được sau khi tham gia khóa học

 • Có tư duy lập trình cốt lõi của một người Front End Developer.
 • Có khả năng xây dựng các ứng dụng Web Front End hiện đại theo dạng SPA
 • Rèn luyện và có khả năng tra cứu thông tin, đọc tài liệu liên quan tới Front End.
 • Được tiếp cận và học hỏi với nhiều kỹ thuật hay và khó từ giảng viên thông qua các dự án thực tế.
 • Thực hành và tích hợp được với hệ thống Back End thông qua API.
 • Học viên sẽ được cung cấp miễn phí mã nguồn Back End để cài đặt trong máy tính cá nhân và mã nguồn Front End tĩnh để luyện tập với ReactJs.

Các kiến thức khác được hướng dẫn

 • Được chia sẻ và định hướng từ giảng viên đã và đang có kinh nghiệm đi làm thực tế.
 • Luôn cập nhật kiến thức và tư duy lập trình mới nhất tính tới thời điểm hiện tại phù hợp với mong muốn tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay.
 • Rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và tự tra cứu tài liệu.
 • Tư vấn viết CV và kinh nghiệm phỏng vấn.
Hình thức học
3,400,000đ
5,000,000đ
8,400,000đ

Hỗ trợ 24/7

Group Zalo hỗ trợ 24/7 trực tiếp từ Giảng viên và Mentor.

Projet và thực hành thực tế

Cung cấp các tình huống thực hành, các project thực tế được lồng ghép vào nội dung học, áp dụng ngay vào công việc.

Video Review

Tất cả bài làm của bạn đều được giảng viên quay video review từng dòng code, giúp bạn hoàn thiện cách viết code và tối ưu code.

Thời gian linh động

Bạn sử dụng thời gian rãnh của mình để học tập vào bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Tự chủ tốc độ học

Chương trình học đã được cá nhân hóa, tốc độ học nhanh hay chậm hoàn toàn do bạn quyết định.

NỘI DUNG

Chương trình học lập trình 1 kèm 1 là chương trình học lập trình đặc biệt, nội dung học tương đương nội dung ZendVN đang giảng dạy các lớp lập trình offline tập trung (8 học viên) ở Hồ Chí Minh

Phần 01

Tạo nhóm trao đổi học tập

Cung cấp tài khoản đăng nhập ZendVn

Cung cấp và hướng dẫn các video cần xem ở nhà trước khi tới lớp Offline

Phần 02

Ôn tập về Javascript DOM và xử lí event trong Javascript thuần.

Nhập môn ReactJs, cách cài đặt, nâng và giảm version trong mã nguồn ReactJs. Tìm hiểu về Semantic versioning.

Tìm hiểu Babel, Webpack là gì?

Cách sử dụng State và Props trong ReactJs.

Kỹ thuật Props Down - Event Up trong ReactJs.

Phần 03

Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.

Thực hành và làm việc với Array trong ReactJs.

Tìm hiểu các cách Thêm, Xoá, Sửa thông qua các methods của ES6: map, filter, concat, sort, ... khi làm việc với Array.

Hiểu cách ReactJs tối ưu hiệu suất ứng dụng với key.

Cách tự xây dựng UI Components tối ưu và có khả năng tái sử dụng cao.

Phần 04

Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.

Tìm hiểu về Redux và mô hình Redux cơ bản với Action, Reducer, Store, Dispatch.

Kết hợp React với Redux bằng thư viện react-redux.

Cách sử dụng Redux trong React Hooks.

Luyện tập Pet Project sử dụng Redux kết hợp với React.

Phần 05

Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.

Hiểu về khái niệm API. Cách tương tác với API.

Học về Redux và mô hình Redux nâng cao với Middlewares và APIs.

Cách xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Programming) trong Javascript.

Cách tổ chức mã nguồn chuẩn với Redux.

Phần 06

Tìm hiểu và ôn tập về ReactJs qua các video học ở nhà.

Tìm hiểu React Router và áp dụng.

Tìm hiểu React Router sử dụng trong React Hooks.

Một số Patterns thường dùng (HOC, Custom Hooks, ...).

Cách tổ chức mã nguồn cho Router trong dự án thực tế.

Phần 07

Xây dựng cấu trúc mã nguồn cho Project thực tế.

Cài đặt hệ thống Back End vào máy tính cá nhân

Cài đặt và kết nối Database với Back End

Cấu hình port, domain tại máy tính cá nhân.

Cách sử dụng Postman để gọi APIs.

Phần 08

Xây dựng chức năng Latest Articles

Xây dựng chức năng Popular List

Xây dựng chức năng Articles List

Xây dựng tính năng Pagination phía Front End kết hợp với Back End thông qua APIs.

Xử lý ngày giờ trong Javascript với thư viện DayJs.

Phần 9

Tìm hiểu về cơ chế bảo mật Token Based Authentication và Json Web Token ứng dụng trong ReactJs.

Cách xử lý Form, Error Handling, Validate Form trong ReactJs và Javascript.

Xây dựng tính năng Form Login, Form Register và Logout.

Kỹ thuật duy trì trạng thái đăng nhập người dùng với token.

Phần 10

Xây dựng tính năng tìm kiếm theo từ khoá, tìm kiếm theo danh mục kết hợp với Router và Query String.

Xây dựng Pagination cho kết quả tìm kiếm.

Ứng dụng Custom Hooks. tối ưu Pagination có tính tái sử dụng cao.

Hiện thực tính năng Highlight Search.

Phần 11

Xây dựng tính năng Menu đa cấp và tương tác với dữ liệu thật với Back End thông qua APIs.

Kỹ thuật xử lí đệ quy dữ liệu trong Javascript với Array.

Kỹ thuật xử lí render đệ quy Component trong ReactJs.

Xây dựng tính năng bài viết chi tiết. Đổ dữ liệu dạng HTML.

Phần 12

Xây dựng tính năng Comments và Reply Comments.

Cách xử lí dữ liệu cho Comments hai cấp.

Ứng dụng Custom Hooks để xây dựng tính năng Pagination cho Parent Comment và Child Comment.

Xây dựng tính năng thêm mới Comment kết hợp với xác thực người dùng.

Phần 13

Tìm hiểu về Ant Design và các UI Components.

Cách sử dụng UI Components phổ biến từ Ant Design.

Tìm hiểu về styled-components. Xây dựng CSS theo dạng modules trong ứng dụng ReactJs.

Cách Override CSS từ các Components có sẵn của Ant Design.

Phần 14

Tiếp tục tìm hiểu về Ant Design và các UI Components, Layouts.

Xây dựng Layout trang Dashboard với Ant Design.

Cách cấu hình Router 2 cấp để xây dựng trang Admin.

Kỹ thuật giới hạn truy cập người dùng vào trang Admin.

Phần 15

Xây dựng tính năng Update thông tin Profile trong trang Dashboard.

Kỹ thuật gọi API để upload hình ảnh trong Javascript.

Xây dựng tính năng thay đổi mật khẩu.

Kỹ thuật xử lí Form và Validate Form với Ant Design.

Phần 16

Xây dựng tính năng đa ngôn ngữ cho Website.

Các ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Trung Quốc và Tiếng Pháp.

Cách tổ chức và cấu hình mã nguồn cho ứng dụng đa ngôn ngữ.

Cách sử lí tình huống phức tạp với đa ngôn ngữ, số ít, số nhiều, truyền biến, ...

Phần 17

Tìm hiểu về Server Side Rendering (SSR) và Client Side Rendering (CSR).

Nhập môn NextJs kết hợp với ReactJs.

Cách cài đặt dự án NextJs.

Tìm hiểu Data Fetching và Dynamic Routing trong NextJs.

Phần 18

Thực hành dự án thực tế với NextJs.

Cách cấu hình Redux kết hợp với NextJs.

Tích hợp mã nguồn ReactJs vào dự án với NextJs.

Chuyển đổi các lời gọi APIs ở phía Client về phía Server.

Tìm hiểu về Next Router.

Phần 19

Thực hành dự án thực tế với NextJs (P2)

Phần 20

Thực hành dự án thực tế với NextJs (P3)

Phần 21

Thực hành dự án thực tế với NextJs (P4)

VIDEO BỔ TRỢ

Video bổ trợ cho từng buổi học được ZendVN xây dựng vô cùng chi tiết gồm các kiến thức nâng cao, bài tập và các tình huống thực tế

Sản phẩm Demo

Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

VIDEO ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

Giúp học viên học trước kiến thức lý thuyết trước mỗi buổi học, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên. Kiến thức video bao gồm tất cả nội dung như lộ trình học bên dưới.

Phần 1

Reactjs Cơ Bản

Introduce và phân tích kiến thức

ReactJS thông tin cần biết

Tích hợp Bootstrap

Xây dựng Component

Sử dụng Props, Event, Ref và State

Tìm hiểu LifeCycle

Hệ thống kiến thức và mở rộng

React Hooks cơ bản (Update version 16.8.x)

Phần 2

Xây dựng Project Todo List

Introduce và phân tích kiến thức

Xây dựng và tích hợp giao diện

Phân chia Component của ứng dụng

Hiển thị danh sách các Item

Form Toogle

Xây dựng chức năng Search, Sort, Delete, Add, Edit

Sử dụng localStorage

Tối ưu ứng dụng

Publish ứng dụng

React Hooks với Todo List

Phần 3

Sử dụng Redux với Project TodoList

Introduce và phân tích kiến thức

Xây dựng Tool Convert HTML to JSX

Sử dụng Redux

Hiển thị danh sách các Item với Redux

Form Toogle với Redux

Xây dựng chức năng Search, Sort, Delete, Add, Edit với Redux

React Hooks kết hợp với React Redux

Phần 4

Sử dụng Redux với Project Shopping Cart

Introduce và phân tích kiến thức

Xây dựng cấu trúc ứng dụng

Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm

Xây dựng chức năng Add, Delete, Update sản phẩm vào giỏ hàng

Redux các vấn đề nâng cao

Phần 5

Sử dụng React Router với Project Blog

Introduce và phân tích kiến thức

Sử dụng React Router

Xây dựng cấu trúc ứng dụng

Xây dựng Page và cấu hình Router

Xây dựng Menu và Custom Link

Xây dựng Page Login giới hạn vùng truy cập

Phần 6

Thao tác API với Project SpotifyAPI

Introduce và phân tích kiến thức

Phân tích yêu cầu và xác định giải pháp

Xây dựng cấu trúc ứng dụng

Spotify App và Access Token

Xây dựng trang tìm kiếm Artist, trang Artist, Album

Xây dựng Breadcrumb

Tình huống tự thực hành

Phần 7

Project Task Manager với Firebase

Introduce và phân tích kiến thức

Phân tích yêu cầu và xác định giải pháp

Tích hợp Firebase vào ứng dụng

Xây dựng Task Page - Task Doing

Xây dựng chức năng Notify

Xây dựng Task Page - Task Completed

Xây dựng Signup Page

Xây dựng Signin Page

Hoàn chỉnh các chức năng của ứng dụng

Phần 8

Khám phá NextJs

Giới thiệu NextJs

So sánh SSR, CSR và demo

Cài đặt và một số lưu ý

Tìm hiểu cấu trúc ứng dụng NextJs đầu tiên

Deploy ứng dụng NextJs đầu tiên

Phần 9

Tìm hiểu NextJs cơ bản

Cài đặt và tích hợp Typescript với NextJs và React

Tìm hiểu về khái niệm Pages trong NextJs

Tìm hiểu Dynamic Route

Tìm hiểu Routing Basic

Tìm hiểu Static File Serving và cách cài đặt

Custom lại Webpack và cách dùng File loader

Custom App Component và CSS Module Support

Custom App Component và Typescript

Phần 10

Life Cycle, React Hooks và ứng dụng

Ôn tập Life Cycle cơ bản trong Class Component

Cách sử dụng State Hooks và so sánh

Tìm hiểu về useEffect trong Hooks

Tìm hiểu về useMemo, useCallback, useRef

Tìm hiểu Custom Hooks và useConstructor

Demo ứng dụng Hooks trong tình huống thực tế

Solution 01, 02, 03, 04, 05, 06

Phần 11

Data Fetching và Server API

Khái niệm API là gì?

Postman Collection là gì và cách dùng

Khái niệm Fetch Data trong NextJs

Tìm hiểu getIntialProps trong NextJs

Tìm hiểu về getServerSideProps

Một số lưu ý về Typescript

Static generation và getStaticProps

Tìm hiểu getStaticPaths

Phần 12

Project thực tế (NextJs + React + Typescrpit)

Giới thiệu Project và các chức năng

Khởi tạo và thiết lập cấu trúc dự án

Tạo Master Layout cho ứng dụng

Xây dựng trang Home, Login và Register

Xây dựng trang Create

Xây dựng trang Detail

Xây dựng trang liên quan tới User

Phần 13

Nhóm chức năng Authentication

Thuật ngữ Authentication và Authorization

Tìm hiểu cơ chế Token Based Authentication

Thu thập dữ liệu từ Form Login

Gọi API Login phía Client

Custom API phía Server bằng NextJs

Gọi API Login phía Server

Các kỹ thuật với Cookie phía Client và Server

Kỹ thuật Redirect phía Client và Server

Xử lí Error cho chức năng Login phía Server

Lấy Token từ Custom App và Master Layout

Gọi API Get User Info dựa vào token

Cách sử dụng React Hooks Global State

Ứng dụng Hooks để xây dựng Navigation Guard

Tối ưu mã nguồn cho chức năng Login

Chức năng Logout và Optional Chaining

Thu thâp dữ liệu từ Form Register

Xử lí Error cho chức năng Register phía Client

Gọi API Register phía Client

Cải thiện UI/UX với Loading state

Phần 14

Nhóm chức năng User, Post và tối ưu SEO

Sử dụng Typescript trong Homepage

Gọi API lấy danh sách bài viết phía Server

Render dữ liệu Homepage và một số lưu ý

Chức năng Pagination (Load More Posts)

Xử lí Form cho chức năng Search Post

Gọi API Search Post và Masonry Layout

Highlight keywords cho chức năng tìm kiếm

Filter bài viết theo danh mục (Category)

Gọi API cho chức năng User Detail

Render dữ liệu User Detail

Chức năng thay đổi mật khẩu

Chức năng User Profile và kĩ thuật upload avatar

Loading và Route events trong NextJs

Phân tích chức năng Create Post

Xử lí CheckBox trong React

Xử lí Form Data cho chức năng Create Post

Gọi API cho chức năng Create Post, Post Detail

Render dữ liệu Post Detail và Post Categories

Gọi API cho chức năng List Comments

Render List Comments ra giao diện

Xây dựng chức năng Comment, Edit Post

Các kĩ thuật tối ưu SEO trong mã nguồn

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Về nội dung: chương trình học lập trình 1 kèm 1 là nội dung học mới nhất tại thời điểm hiện tại (tương đương nội dung ZendVN đang giảng dạy lập trình offline tại Hồ Chí Minh). Ngoài ra, khóa 1 kèm 1 đã bao gồm nhiều khóa học online liên quan và video bài tập nâng cao, nên sẽ có lượng kiến thức nhiều hơn các khóa học online riêng lẻ

Về hình thức học: Nếu đăng ký gói Video & Review hoặc 1 kèm 1 thì bạn sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp 24/7 qua group zalo riêng cùng 2 giảng viên, hỗ trợ teamview fix code, voice chat, video review code cho từng bài tập của bạn

Anh Lưu Trường Hải Lân và đội ngũ support của ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt khóa học này

Khóa học 1 kèm 1 có sự tương tác cao giữa Học viên và ZendVN qua hình thức: hỏi đáp trong group Zalo, teamview, video review code cho từng học viên. Do đó mỗi tháng ZendVN chỉ nhận tối đa 5 học viên, ZendVN sẽ ưu tiên cho các bạn học viên đăng ký và thanh toán học phí sớm.

Để đăng ký, bạn điền thông tin vào Form đăng ký tại trang này, sau đó check mail để xem hướng dẫn nộp học phí.

Các video của từng buổi học đã được ZendVN xây dựng sẵn, bạn hoàn toàn chủ động được thời gian học của mình, tốc độ học nhanh hay chậm là do bạn quyết định, bạn không cần học theo tốc độ của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể kết thúc sớm khóa học.

Ngược lại nếu bạn học chậm, bạn cũng không cần lo lắng, ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn đến khi bạn hoàn tất khóa học, tuy nhiên thời gian học không kéo dài quá 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học

Sau khi hoàn tất khóa học và báo cáo project cuối khóa, bạn sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, giấy do Công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Khóa học được kéo dài tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học. Nếu đang trong quá trình học, bạn gặp một vấn đề gì đó không thể tiếp tục tham gia khóa học, ZendVN sẽ bảo lưu khóa học cho bạn trong thời gian tối đa 6 tháng.

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Do giới hạn số lượng học viên chỉ 5 bạn / 1 tháng, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng đăng ký và hoàn thiện học phí sớm

Họ và tên của bạn *
Địa chỉ email của bạn *
Số điện thoại của bạn *
Facebook của bạn
Tiết kiệm

Video Only

Học viên tự học qua các video đã được ZendVN xây dựng sẵn vô cùng chi tiết

Truy cập vĩnh viễn toàn bộ video, source code và tài liệu của khóa học

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua form hỏi đáp với giảng viên tại từng video

Phù hợp với các bạn đã có kiến thức lập trình, có khả năng tự học

3,400,000đ

Phổ biến

Video & Review

Đã bao gồm gói "Video Only"

Học viên có group hỗ trợ riêng cũng 2 giảng viên

Video nhận xét riêng từng bài tập từ giảng viên

Video học nâng cao, video theo chương trình học offline mới nhất mà ZendVN đang dạy

Xác nhận hoàn thành khóa học và xác nhận thực tập doanh nghiệp tại ZendVN

Phù hợp các bạn cần group hỗ trợ riêng, cần nhận xét bài tập góp ý code

5,000,000đ

Đề xuất

1 Kèm 1

Đã bao gồm gói "Video & Review"

Học 1 kèm 1 cùng giảng viên trong 24 giờ học (12 buổi). Học viên ở xa có thể học online qua Google Meet

Bài tập và các tình huống thực tế nâng cao ở mỗi buổi học

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp

Phù hợp các bạn cần học và tương tác trực tiếp với giảng viên

8,400,000đ

Hỗ trợ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

Xác nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Xác nhận thực tập doanh nghiệp

Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

CV & Việc làm

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất