ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Bước 1: Chuyển khoản học phí đến ZendVN theo một trong các tài khoản bên dưới

  • NGÂN HÀNG VIETINBANK

   NGÂN HÀNG VIETINBANK

  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 104867110978
  • Chi nhánh: Đông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh
  • NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

   NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 0381000425239
  • Chi nhánh: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
  • VÍ MOMO

   VÍ MOMO

  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số điện thoại: 0383308983

(*) Dành có các bạn học viên không ở Việt Nam, khi thanh toán qua PayPal học viên sẽ chuyển thêm 10% học phí: https://paypal.me/LanLuu

  • NGÂN HÀNG VIETINBANK

   NGÂN HÀNG VIETINBANK
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 104867110978
  • Chi nhánh: Đông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh
  • NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

   NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 0381000425239
  • Chi nhánh: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
  • VÍ MOMO

   VÍ MOMO
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số điện thoại: 0383308983
 • (*) Dành có các bạn học viên không ở Việt Nam, khi thanh toán qua PayPal học viên sẽ chuyển thêm 10% học phí: https://paypal.me/LanLuu

  Bước 2: Xác nhận thông tin thanh toán

  Họ và tên của bạn
  Đối tượng
  Số điện thoại di động của bạn
  Khóa học bạn đăng ký
  Ngân hàng nhận chuyển khoản
  Số tiền bạn chuyển khoản
  Ảnh chụp biên lai (nếu có)

  Biên lai của bạn

  Tư vấn khóa học

  Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất