ZendVN - Học lập trình online

logo.png
  • Ngân hàng

  • viettinbank.jpgNGÂN HÀNG VIETINBANK
  • vietcombank.jpgNGÂN HÀNG VIETCOMBANK
  • argibank.jpgNGÂN HÀNG AGRIBANK
  • dongabank.jpgNGÂN HÀNG ĐÔNG Á
  • momo.jpgVÍ MOMO
  • paypal.jpgPAYPAL
  • Chủ tài khoản

  • Lưu Trường Hải Lân
  • Lưu Trường Hải Lân
  • Lưu Trường Hải Lân
  • Lưu Trường Hải Lân
  • Lưu Trường Hải Lân
  • https://paypal.me/LanLuu
  • Số tài khoản

  • 1048 6711 0978
  • 0381 000 425 239
  • 6300 205 729 888
  • 0108 835 108
  • Số điện thoại: 0383 308 983
  • Email: lthlan54@gmail.com
  • Chi nhánh

  • Đông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh
  • Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
  • Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
  • Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
  •  
  •  

(*) Dành có các bạn học viên không ở Việt Nam, khi thanh toán qua PayPal học viên sẽ chuyển thêm 10% học phí.

  • NGÂN HÀNG VIETINBANK

   viettinbank.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 1048 6711 0978
  • Chi nhánh: Đông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh
  • NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

   vietcombank.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 0381 000 425 239
  • Chi nhánh: Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
  • NGÂN HÀNG AGRIBANK

   argibank.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 6300 205 729 888
  • Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
  • NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

   dongabank.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số tài khoản: 0108 835 108
  • Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
  • VÍ MOMO

   momo.jpg
  • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
  • Số điện thoại: 0383 308 983
  • PAYPAL

   paypal.jpg
  • Paypal link: https://paypal.me/LanLuu
  • Email: lthlan54@gmail.com
  • Dành có các bạn học viên không ở Việt Nam, khi thanh toán qua PayPal học viên sẽ chuyển thêm 10% học phí.

 • Sau khi chuyển khoản thành công, bạn vui lòng nhắn tin đến số máy 0383.308.983 (Mr. Lân) với nội dung: Tên người chuyển + Khóa học + Số tiền + Ngân hàng đã chuyển

  Ví dụ: Soạn tin Nguyễn Văn A – TypeScript – 500.000 - Vietinbank và gửi đến 0383.308.983

  Contact Me on Zalo
  Số điện thoại