ZendVN - Học lập trình online

Bước 1: Chuyển khoản học phí đến ZendVN theo một trong các tài khoản bên dưới

    • viettinbank.jpg

      NGÂN HÀNG VIETINBANK

    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
      Số tài khoản: 104867110978
      Chi nhánh: Đông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh
    • vietcombank.jpg

      NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
      Số tài khoản: 0381000425239
      Chi nhánh: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
    • argibank.jpg

      NGÂN HÀNG AGRIBANK

    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
      Số tài khoản: 6300205729888
      Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
    • dongabank.jpg

      NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
      Số tài khoản: 0108835108
      Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
    • momo.jpg

      VÍ MOMO

    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
      Số điện thoại: 0383308983
    • paypal.jpg

      PAYPAL

    • Chủ tài khoản: https://paypal.me/LanLuu
      Email: lthlan54@gmail.com
    • (*) Dành có các bạn học viên không ở Việt Nam, khi thanh toán qua PayPal học viên sẽ chuyển thêm 10% học phí

    • NGÂN HÀNG VIETINBANK

      viettinbank.jpg
    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
    • Số tài khoản: 104867110978
    • Chi nhánh: Đông Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh
    • NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

      vietcombank.jpg
    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
    • Số tài khoản: 0381000425239
    • Chi nhánh: Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
    • NGÂN HÀNG AGRIBANK

      argibank.jpg
    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
    • Số tài khoản: 6300205729888
    • Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
    • NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

      dongabank.jpg
    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
    • Số tài khoản: 0108835108
    • Chi nhánh: Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh
    • VÍ MOMO

      momo.jpg
    • Chủ tài khoản: Lưu Trường Hải Lân
    • Số điện thoại: 0383308983
    • PAYPAL

      paypal.jpg
    • Paypal link: https://paypal.me/LanLuu
    • Email: lthlan54@gmail.com
    • Dành có các bạn học viên không ở Việt Nam, khi thanh toán qua PayPal học viên sẽ chuyển thêm 10% học phí.

  • Bước 2: Xác nhận thông tin thanh toán

    Họ và tên của bạn
    Đối tượng
    Số điện thoại di động của bạn
    Khóa học bạn đăng ký
    Ngân hàng bạn chuyển khoản
    Số tiền bạn chuyển khoản
    Ảnh chụp biên lai (nếu có)

    Biên lai của bạn

    Tư vấn khóa học

    Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất

    Contact Me on Zalo
    Số điện thoại