ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
thumb

Khóa học lập trình di động với React Native hướng dẫn học viên từ những dòng code đầu tiên đến hoàn chỉnh những app di động phổ biến, giúp học viên nắm quy trình và hoàn chỉnh các ứng dụng di động trong tự tế. Ngoài ra khi kết thúc khóa học, học viên có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm tham gia ứng tuyển các công ty tuyển dụng lập trình viên React Native

Các bạn phù hợp tham gia chương trình học này:

 • Các bạn đã có kiến thức
  • Hoàn tất khóa học Nền tảng và tư duy lập trình tại ZendVN hoặc đã vững về một ngôn ngữ lập trình nào đó
  • Hoặc Hoàn tất khóa học Lập trình Frontend tại ZendVN hoặc đã có kiến thức vũng về HTML CSS Javasript
 • Sinh viên, các bạn chuẩn bị đi làm, muốn kiềm tiền với mảng lập trình di động
 • Các bạn có định hướng muốn trở thành lập trình viên di động
 • Các bạn tự học hoặc đã tham gia nhiều khóa học lập trình di động nhưng không hiệu quả
 • Các bạn lập trình viên Frontend hoặc lập trình Backend muốn học thêm mảng lập trình di động

Kết quả sau khi kết thúc khóa học:

 • Xây dựng hoàn chỉnh các ứng dụng di động về App Tin tức , App Chat ,App Shopping Cart
 • Có khả năng phân tích và phân chia công việc, quy trình xây dựng ứng dụng
 • Học viên được hướng dẫn tối ưu mã nguồn, tái sử dụng mã nguồn cho nhiều project khác nhau
 • Học viên được hướng dẫn cách tư duy giải quyết bài toán, đọc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm trên Google
 • Học viên có sản phẩm thực tế của chính mình sau khi kết thúc khóa học, có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm tham gia ứng tuyển các công ty tuyển dụng lập trình viên React Native

Yêu cầu phần cứng:

 • Laptop có cấu hình tối thiểu Core I5, Ram 8G, ổ SSD hoặc Macbook
 • Có smart phone để test ứng dụng trên thiết bị thật
 • ZendVN hỗ trợ laptop cho học viên thực hành ngay tại lớp, số lượng laptop có hạn nên học viên cần đăng ký mượn máy sớm để ZendVN sắp xếp.

 

Hình thức học
5,000,000đ
8,400,000đ

Hỗ trợ 24/7

Group Zalo hỗ trợ 24/7 trực tiếp từ Giảng viên và Mentor.

Projet và thực hành thực tế

Cung cấp các tình huống thực hành, các project thực tế được lồng ghép vào nội dung học, áp dụng ngay vào công việc.

Video Review

Tất cả bài làm của bạn đều được giảng viên quay video review từng dòng code, giúp bạn hoàn thiện cách viết code và tối ưu code.

Thời gian linh động

Bạn sử dụng thời gian rãnh của mình để học tập vào bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Tự chủ tốc độ học

Chương trình học đã được cá nhân hóa, tốc độ học nhanh hay chậm hoàn toàn do bạn quyết định.

NỘI DUNG

Chương trình học lập trình 1 kèm 1 là chương trình học lập trình đặc biệt, nội dung học tương đương nội dung ZendVN đang giảng dạy các lớp lập trình offline tập trung (8 học viên) ở Hồ Chí Minh

Phần 01

Định hướng, giới thiệu nội dung và phương pháp học tập

GIT & Github trong quản lý mã nguồn

Cài đặt môi trường lập trình cho Windows & macOS

Phần 02

Chương trình React Native đầu tiên

Cấu trúc ứng dụng

Cách debug và check lỗi

Sử dụng View, Text, Button

Phần 03

Xây dựng giao diện cho App Todolist

Xây dựng ứng dụng TodoList

Ứng dụng TodoList kết hợp mô hình MVC

Phần 04

Định dạng giao diện StyleSheet

Định dạng giao diện Flex

Xây dựng giao diện cho App Game Secret Number

Các tình huống xây dựng giao diện app trong thực tế

Phần 05

TÌm hiểu Prop và state

Sự kiện click với Touche, Keyboard, Alert

Xây dựng cách chơi cho App Game Secret Number

Tối ưu mã nguồn cho App Game Secret Number

Phần 06

Custom component

Custom layout cho APP (font, icon, libs, …)

Xây dựng giao diện App Xem ảnh vui nhộn

Tìm hiểu và tích hợp redux

Các tình huống trong App Xem ảnh vui nhộn

Tối ưu mã nguồn cho App Xem ảnh vui nhộn

Phần 07

Sử dụng Navigation - Phần 1: Stack, Tab

Quản lý việc chuyển đổi màn hình cơ bản

Xây dựng giao diện App Các món ăn ngon

Đổ dữ liệu và xử lí các chức năng trong App Các món ăn ngon

Tối ưu và Demo App

Phần 08

Sử dụng Navigation - Phần 2: Drawer, Menu Botoom

Quản lý việc chuyển đổi màn hình nâng cao

Tìm hiểu API

Sử dụng và tích hợp API trong ứng dụng: fetch, axios

API tin tức, video với PHP

API giá vàng, giá coin với NodeJS

Phần 9

Xây dựng giao diện App Tin tức

Đổ dữ liệu và xử lí các chức năng trong App Tin tức

Kết hợp API

Xử lí chức năng nâng cao

Tối ưu và Demo App

Phần 10

Xây dựng APP Chat kết hợp Firebase - Phần 1

Sử dụng Firebase

Xây dựng giao diện các màn hình cho app

Xây dựng chức năng màn hình chính, màn hình danh mục, màn hình đăng nhập , màn hình đăng kí

Phần 11

Xây dựng APP Chat kết hợp Firebase - Phần 2

Xây dựng chức năng đăng ký / đăng nhập

Xây dựng chức năng user profile

Phần 12

Xây dựng APP Chat kết hợp Firebase - Phần 3

Xây dựng chức năng Phòng Chat cơ bản

Quản lí người dùng Nâng cao

Tối ưu và Demo App

Phần 13

Xây dựng App Shopping - Phần 1

Xây dựng giao diện màn hình chính, màn hình danh mục, màn hình chi tiết sản phẩm, màn hình lọc / tìm kiếm, màn hình giỏ hàng

Phần 14

Xây dựng App Shopping - Phần 2

Xây dựng chức năng màn hình chính, màn hình danh mục, màn hình chi tiết sản phẩm

Phần 15

Xây dựng App Shopping - Phần 3

Xây dựng chức năng màn hình lọc / tìm kiếm, màn hình giỏ hàng

Phần 16

Xử lý vấn đề dữ liệu người dùng

Xử lý vấn đề giao diện / layout thiết bị

Sử dụng Push Notification

Foreground / Background Notifications

Tích hợp notification vào project

Phần 17

Các vấn đề về public app

Public app lên App store

Public app lên Google play

Bonus: Sử dụng và tích hợp Google map vào ứng dụng

Phần 18

Demo và nhận xét Project của học viên cuối khóa lần 1

Demo sản phẩm

Thực hiện thêm các chức năng nâng cao

Phần 19

Demo và nhận xét Project của học viên cuối khóa lần 2

Hoàn thành sản phẩm

Báo cáo cuối khóa.

Nghiên cứu và lộ trình mở rộng

Phần 20

Các kiến thức mở rộng khi đi làm, làm việc nhóm, nhận và xử lý task

Kinh nghiệm phỏng vấn, CV xin việc hấp dẫn nhà tuyển dụng

Sản phẩm Demo

Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

VIDEO ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

Giúp học viên học trước kiến thức lý thuyết trước mỗi buổi học, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên. Kiến thức video bao gồm tất cả nội dung như lộ trình học bên dưới.

Phần 1

App 01 - Quản lý công việc

Cài đặt môi trường lập trình moblile

Lập trình mobile dành cho người mới bắt đầu

Xây dựng giao diện và cách tối ưu

Xử lý logic và hoàn thành app todolist

Tổng kết cuối chương

Phần 2

App 02 - Game tìm số bí mật

Chuẩn bị giao diện game

Xử lý logic và hoàn thành app game

Kiểm tra và tối ưu app

Phần 3

App 03 - Ảnh vui

Chuẩn bị giao diện game

Tìm hiểu và tích hợp Redux

Xử lý trạng thái và hoàn thành app

Kiểm tra và tối ưu app

Phần 4

App 04 - Món ngon

Demo và phân chia giao diện

Chuẩn bị giao diện và Data

Xử lí giao diện và đổ dữ liệu

Tổng kết

Phần 5

App 05 - Tin tức tổng hợp

Demo App tin tức

Phân tích giao diện

Drawer

Xây dựng giao diện

Xử lý với API

Xử lý bất đồng bộ

Xử lý và đổ giao diện

Giá vàng - Giá coin

Cài đặt mặc định

Review App và tối ưu

Phần 6

App 06 - App Chat

Demo App chat

Phân tích và xây dựng giao diện

Kết nối Firebase

Đăng kí và đăng nhập

Tài khoản

Cập nhật ảnh đại diện

Chức năng phòng chat

Người dùng online

Phần 7

App 07 - App Shopping

Demo App

Phân tích và xây dựng giao diện

Quản lý danh mục

Chức năng nâng cao

Chức năng yêu thích

Xây dựng trang sản phẩm

Chức năng đăng nhập nâng cao

Lấy dữ liệu nâng cao

Màn hình phụ

Chức năng tìm kiếm, mua hàng, nâng cao

Đưa app lên Chplay

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Về nội dung: chương trình học lập trình 1 kèm 1 là nội dung học mới nhất tại thời điểm hiện tại (tương đương nội dung ZendVN đang giảng dạy lập trình offline tại Hồ Chí Minh). Ngoài ra, khóa 1 kèm 1 đã bao gồm nhiều khóa học online liên quan và video bài tập nâng cao, nên sẽ có lượng kiến thức nhiều hơn các khóa học online riêng lẻ

Về hình thức học: Nếu đăng ký gói Video & Review hoặc 1 kèm 1 thì bạn sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp 24/7 qua group zalo riêng cùng 2 giảng viên, hỗ trợ teamview fix code, voice chat, video review code cho từng bài tập của bạn

Anh Lưu Trường Hải Lân và đội ngũ support của ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt khóa học này

Khóa học 1 kèm 1 có sự tương tác cao giữa Học viên và ZendVN qua hình thức: hỏi đáp trong group Zalo, teamview, video review code cho từng học viên. Do đó mỗi tháng ZendVN chỉ nhận tối đa 5 học viên, ZendVN sẽ ưu tiên cho các bạn học viên đăng ký và thanh toán học phí sớm.

Để đăng ký, bạn điền thông tin vào Form đăng ký tại trang này, sau đó check mail để xem hướng dẫn nộp học phí.

Các video của từng buổi học đã được ZendVN xây dựng sẵn, bạn hoàn toàn chủ động được thời gian học của mình, tốc độ học nhanh hay chậm là do bạn quyết định, bạn không cần học theo tốc độ của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể kết thúc sớm khóa học.

Ngược lại nếu bạn học chậm, bạn cũng không cần lo lắng, ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn đến khi bạn hoàn tất khóa học, tuy nhiên thời gian học không kéo dài quá 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học

Sau khi hoàn tất khóa học và báo cáo project cuối khóa, bạn sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, giấy do Công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Khóa học được kéo dài tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học. Nếu đang trong quá trình học, bạn gặp một vấn đề gì đó không thể tiếp tục tham gia khóa học, ZendVN sẽ bảo lưu khóa học cho bạn trong thời gian tối đa 6 tháng.

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Do giới hạn số lượng học viên chỉ 5 bạn / 1 tháng, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng đăng ký và hoàn thiện học phí sớm

Họ và tên của bạn *
Địa chỉ email của bạn *
Số điện thoại của bạn *
Facebook của bạn
Phổ biến

Video & Review

Đã bao gồm gói "Video Only"

Group hỗ trợ riêng gồm 1 học viên và 2 giảng viên

Video nhận xét riêng từng bài tập từ giảng viên

Video học nâng cao, video theo chương trình học offline mới nhất mà ZendVN đang dạy

Xác nhận hoàn thành khóa học và xác nhận thực tập doanh nghiệp tại ZendVN

Phù hợp các bạn cần group hỗ trợ riêng, cần nhận xét bài tập góp ý code

5,000,000đ

Đề xuất

1 Kèm 1

Đã bao gồm gói "Video & Review"

Học 1 kèm 1 cùng giảng viên trong 24 giờ học (12 buổi). Học viên ở xa có thể học online qua Google Meet

Bài tập và các tình huống thực tế nâng cao ở mỗi buổi học

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp

Phù hợp các bạn cần học và tương tác trực tiếp với giảng viên

8,400,000đ

Hỗ trợ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

Xác nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Xác nhận thực tập doanh nghiệp

Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

CV & Việc làm

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất