ZendVN - Học lập trình online

dàn bài

Giảng viên

avatar

Bùi Văn Duy

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, NodeJS
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Chuyên đề Ajax toàn tập, Khóa học NodeJS Level 4

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

avatar

Nguyễn Văn Minh Hoàng

Khoá học được hướng dẫn rát chi tiết, các bạn nên xem qua video một lần rồi thực hiện lại. Nếu không rõ chỗ nào thì xem lại. Vì đã đi đên level 4 của khoá NodeJS nên chắc hẳn các bạn cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi học phần này.

avatar

Đào Hải Nam

Học càng nhiều càng tốt, kiến thức là tất cả

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Tài

Đang xem video Router Items, trong bài học Xây dựng các phương thức với MVC,

15 giờ trước
19:49 ngày 23-07-2021
2*** Tài

Đang xem video Demo Todolist, trong bài học Chuẩn bị và giới thiệu project,

15 giờ trước
19:47 ngày 23-07-2021
3*** Tài

Đang xem video Setup MVC, trong bài học Chuẩn bị và giới thiệu project,

15 giờ trước
19:43 ngày 23-07-2021
4*** Duy

Đang xem video Add Item, trong bài học Xây dựng các phương thức với MVC,

23 giờ trước
11:46 ngày 23-07-2021
5*** Duy

Đang xem video Build Model, trong bài học Xây dựng các phương thức với MVC,

23 giờ trước
11:44 ngày 23-07-2021
6*** Duy

Đang xem video Method Items, trong bài học Xây dựng các phương thức với MVC,

23 giờ trước
11:25 ngày 23-07-2021
7*** Duy

Đang xem video Router Items, trong bài học Xây dựng các phương thức với MVC,

1 ngày trước
10:25 ngày 23-07-2021
8*** Duy

Đang xem video Demo Todolist, trong bài học Chuẩn bị và giới thiệu project,

1 ngày trước
10:24 ngày 23-07-2021
9*** Duy

Đang xem video Setup MVC, trong bài học Chuẩn bị và giới thiệu project,

1 ngày trước
09:43 ngày 23-07-2021
10*** Duy

Đang xem video Setup MongoBD Compass, trong bài học Hướng dẫn MongoBD Compass,

1 ngày trước
09:02 ngày 23-07-2021

Nhóm khóa học

1,400,000
1,300,000đ
1,300,000đ
800,000đ
1,400,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Contact Me on Zalo
Số điện thoại