ZendVN - Học lập trình online

NỘI DUNG

Các tình huống sử dụng AJAX trong thực tế

dàn bài

Các tình huống sử dụng AJAX trong thực tế

 • Bài 1 - Click to load 7 video
  1

  Prepare - Setup

  2

  Prepare - Function

  3

  Prepare - Ajax

  4

  Practice - Get Film

  5

  Practice -Show Film

  6

  Practice -LoadMore

  7

  Complete

 • Bài 2 - Scroll to load 2 video
  1

  Prepare - Setup

  2

  Complete

 • Bài 3 - Pagination 6 video
  1

  Prepare - Setup

  2

  Prepare - Show Film

  3

  Prepare - Init

  4

  Practice -Show Page

  5

  Practice - Get Params

  6

  Complete

 • Bài 4 - Tab 5 video
  1

  Prepare - Setup

  2

  Prepare - Show Film

  3

  Prepare - Show Category

  4

  Practice - Active

  5

  Practice - LocalStorage

 • Bài 5 - Tooltip 4 video
  1

  Prepare - Setup

  2

  Prepare - Tooltip

  3

  Practice - Show Tooltip

  4

  Practice - Show Content

 • Bài 6 - Backend 7 video
  1

  Prepare - Setup

  2

  Practice - Change Name

  3

  Practice - Change Category

  4

  Practice - Change Status

  5

  Practice - Delete Film

  6

  Practice - Notice

  7

  Complete

 • Bài 7 - Footer 3 video
  1

  Prepare - Setup

  2

  Practice - Click

  3

  Complete

 • Bài 8 - Tối ưu 6 video
  1

  Pagination 01

  2

  Pagination 02

  3

  Tab

  4

  Backend

  5

  Footer 1

  6

  Footer 2

 • Bài 9 - Tổng kết 1 video
  1

  End

Giảng viên

avatar

Bùi Văn Duy

Kinh nghiệm công tác

 • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, NodeJS
 • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
 • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Chuyên đề Ajax toàn tập, Khóa học NodeJS Level 4

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

avatar

Hà Đăng Vạn Thân

Khóa học chuyên về ajax rất tốt và với những tình huống sẽ gặp phải khi đi làm với nhiều bạn.

avatar

Nguyễn Mạnh Phúc

Rất thích những khóa học của ZendVN, rất bài bản, chuyên sâu, rất dễ hiểu. Các bạn nên học tại đây!

avatar

Phạm Văn Hùng

các bạn nên học php với javascript trước rồi mới nên học . nếu không bạn sẽ không theo kịp đâu

avatar

Nguyễn Thành Hưng

các bạn lên thực hành với việc học onl

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Tùng

Đang xem video Prepare - Setup, trong bài học Click to load,

21 giờ trước
12:25 ngày 23-07-2021
2*** Tùng

Đang xem video Intro, trong bài học Click to load,

21 giờ trước
12:24 ngày 23-07-2021
3*** Tài

Đang xem video Intro, trong bài học Click to load,

1 ngày trước
20:06 ngày 22-07-2021
4*** Phát

Đang xem video Click to load, trong bài học Tối ưu,

1 ngày trước
19:00 ngày 22-07-2021
5*** Phát

Đang xem video Complete, trong bài học Footer,

1 ngày trước
18:59 ngày 22-07-2021
6*** Phát

Đang xem video Practice - Click, trong bài học Footer,

1 ngày trước
18:55 ngày 22-07-2021
7*** Phát

Đang xem video Practice - Change Name, trong bài học Backend,

1 ngày trước
18:53 ngày 22-07-2021
8*** Phát

Đang xem video Complete, trong bài học Backend,

1 ngày trước
11:12 ngày 22-07-2021
9*** Phát

Đang xem video Practice - Notice, trong bài học Backend,

1 ngày trước
10:56 ngày 22-07-2021
10*** Phát

Đang xem video Practice - Change Category, trong bài học Backend,

1 ngày trước
10:53 ngày 22-07-2021
300,000
250,000đ
250,000đ
200,000đ
300,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Contact Me on Zalo
Số điện thoại