ZendVN - Học lập trình online

NỘI DUNG

Khóa học Lập trình phần mềm với WinForm - Level 1 hướng dẫn xây dựng 10 phần mềm từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên tiếp thu kiến thức thông qua xây dựng các project thực tế.

Khóa học dành cho các bạn có kiến thức cơ bản về lập trình (khuyến khích đã học xong khóa học lập trình C# tại ZendVN)

dàn bài

Giảng viên

avatar

Lưu Trường Hải Lân

Kinh nghiệm công tác

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com lúc 09:41:47 21/01/2022, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Nhóm khóa học

600,000
500,000đ
500,000đ
400,000đ
600,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Văn Linh về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất