Chúng ta là lập trình viên! Ở nhà chúng ta vẫn code được, học được và làm việc được. Chống Covid Hãy Ở Nhà!

ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Học phí các khóa học lập trình online năm 2020

Các khóa học được khai giảng mỗi ngày. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Khóa họcHọc phí gốcƯu đãi HS - SVƯu đãi học viên cũƯu đãi người khuyết tậtHành động
Lập trình viên NodeJS - 1 kèm 1 12,000,000 đ12,000,000 đ12,000,000 đ 6,000,000 đ
Lập trình viên PHP - 1 kèm 1 12,000,000 đ12,000,000 đ12,000,000 đ 6,000,000 đ
Lập trình C qua bài tập thực tế 600,000 đ400,000 đ400,000 đ 400,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình VueJS 1,600,000 đ1,500,000 đ1,500,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Xây dựng Chrome Extension 1,200,000 đ1,100,000 đ1,100,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình PHP 1,600,000 đ1,500,000 đ1,500,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Frontend Master 1,800,000 đ1,700,000 đ1,700,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Python cho người mới bắt đầu 500,000 đ400,000 đ400,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Xây dựng giao diện web với SASS, GruntJS và Bootstrap 1,200,000 đ1,100,000 đ1,100,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Sử dụng PDO trong PHP 350,000 đ250,000 đ250,000 đ 150,000 đ
Xem chi tiết
Bảo mật 2 lớp với Google Authentication 350,000 đ240,000 đ240,000 đ 150,000 đ
Xem chi tiết
Bảo mật 2 lớp với Confirmation Email 350,000 đ240,000 đ240,000 đ 150,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình TypeScript 400,000 đ300,000 đ300,000 đ 300,000 đ
Xem chi tiết
Quản lý mã nguồn với GIT 500,000 đ400,000 đ400,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình JAVA 600,000 đ500,000 đ500,000 đ 250,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 1 1,400,000 đ1,300,000 đ1,300,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Zend Framework 2.x 2,200,000 đ2,000,000 đ2,000,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 2 1,800,000 đ1,600,000 đ1,800,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Angular 4.x 1,800,000 đ1,700,000 đ1,700,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Laravel 2,000,000 đ1,900,000 đ1,900,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình ReactJS 1,600,000 đ1,500,000 đ1,500,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Wordpress 4.x 1,600,000 đ1,500,000 đ1,500,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình NodeJS Level 3 2,000,000 đ1,800,000 đ1,800,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết
Lập trình Android 1,800,000 đ1,600,000 đ1,600,000 đ 500,000 đ
Xem chi tiết

Học phí các khóa học lập trình offline năm 2020

Các khóa học được khai giảng mỗi tháng. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Khóa họcHọc phí gốcƯu đãi HS - SVƯu đãi học viên cũƯu đãi người khuyết tậtHành động
Lập trình Laravel offline 4,000,000 đ3,800,000 đ3,800,000 đ 2,500,000 đ
Lập trình viên PHP offline 6,000,000 đ5,800,000 đ5,800,000 đ 3,000,000 đ

Học phí các nhóm khóa học

Khi tham gia nhiều khóa học cùng một lúc, bạn sẽ được nhận nhiều ưu đãi học phí từ ZendVN, xem chi tiết chương trình tại đây.

Tên comboKhóa họcTổng học phíHọc phí ưu đãiThông tin chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình Laravel + Lập trình VueJS"
Lập trình VueJS 1,600,000đ
Lập trình Laravel 2,000,000đ
3,600,000đ3,000,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình PHP + Lập trình Zend Framework"
Lập trình PHP 1,600,000đ
Lập trình Zend Framework 2.x 2,200,000đ
3,800,000đ3,000,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình PHP + Lập trình Frontend Master"
Lập trình PHP 1,600,000đ
Lập trình Frontend Master 1,800,000đ
3,400,000đ2,500,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình JAVA + Lập trình Android"
Lập trình JAVA 600,000đ
Lập trình Android 1,800,000đ
2,400,000đ2,000,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình Typescript + Lập trình Angular 4x"
Lập trình TypeScript 400,000đ
Lập trình Angular 4.x 1,800,000đ
2,200,000đ1,800,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình PHP + Lập trình WordPress"
Lập trình PHP 1,600,000đ
Lập trình Wordpress 4.x 1,600,000đ
3,200,000đ2,500,000đXem chi tiết
Combo 3 khóa học "Lập trình NodeJS Level 1 + Level 2 + Level 3"
Lập trình NodeJS Level 1 1,400,000đ
Lập trình NodeJS Level 2 1,800,000đ
Lập trình NodeJS Level 3 2,000,000đ
5,200,000đ3,500,000đXem chi tiết
Combo 2 khóa học "Lập trình PHP + Lập trình Laravel"
Lập trình PHP 1,600,000đ
Lập trình Laravel 2,000,000đ
3,600,000đ2,800,000đXem chi tiết