ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH OFFLINE TẠI HỒ CHÍ MINH

Lịch khai giảng các lớp học lập trình Offline tại ZendVN

Nền tảng & Tư duy lập trình
 • NENTANG Chiều thứ hai, tư, sáu
 • 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình di động với Flutter
 • 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình web Python với Django Framework
 • 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình Frontend
 • FRO Tối thứ ba, thứ năm
 • 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình PHP
 • PHP Tối thứ hai, thứ tư
 • 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình Laravel
 • 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình NodeJS
 • NodeJS Tối thứ ba, thứ năm
 • 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên
Lập trình ReactJS
 • 1 kèm 1 - Học trực tiếp cùng giảng viên

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH 1 KÈM 1

Các khóa học lập trình 1 kèm 1 tại ZendVN luôn được đội ngũ training nỗ lực xây dựng giáo trình và nội dung chi tiết trong từng video để cho ra đời các khóa học chất lượng và thực tế nhất

Nền tảng và tư duy lập trình - 1 kèm 1

Video Only: 1,000,000đ

Video & Review: 2,000,000đ

1 Kèm 1: 3,000,000đ

Lập trình Frontend - 1 kèm 1

Video Only: 3,000,000đ

Video & Review: 5,000,000đ

1 Kèm 1: 8,400,000đ

Lập trình Laravel - 1 kèm 1

Video Only: 3,000,000đ

Video & Review: 5,000,000đ

1 Kèm 1: 7,000,000đ

Lập trình NodeJS - 1 kèm 1

Video Only: 3,000,000đ

Video & Review: 5,000,000đ

1 Kèm 1: 8,400,000đ

Lập trình PHP - 1 kèm 1

Video Only: 3,000,000đ

Video & Review: 5,000,000đ

1 Kèm 1: 8,400,000đ

Lập trình di động React Native - 1 kèm 1

Video & Review: 5,000,000đ

1 Kèm 1: 8,400,000đ

Lập trình ReactJS - 1 kèm 1

Video Only: 3,000,000đ

Video & Review: 5,000,000đ

1 Kèm 1: 8,400,000đ

Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu dành cho Dev

Video Only: 2,000,000đ

Video & Review: 3,000,000đ

1 Kèm 1: 4,200,000đ

Lập trình Python - Module Starter - 1 kèm 1

Video & Review: 3,600,000đ

1 Kèm 1: 6,000,000đ

Lập trình di động Flutter - 1 kèm 1

Video & Review: 5,000,000đ

1 Kèm 1: 8,400,000đ

Giải thuật cho người mới bắt đầu

Video Only: 2,000,000đ

Video & Review: 3,000,000đ

1 Kèm 1: 4,200,000đ

Lập trình web Python với Django Framework - 1 kèm 1

Video Only: 3,000,000đ

Video & Review: 4,000,000đ

1 Kèm 1: 6,000,000đ

Phân tích dữ liệu với Python

Video Only: 3,000,000đ

Video & Review: 5,000,000đ

1 Kèm 1: 8,400,000đ

khóa học lập trình online

Các khóa học được khai giảng mỗi ngày. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Lập trình di động với Flutter

Học phí gốc: 1,400,000

Học sinh - sinh viên: 1,300,000

Học viên cũ: 1,200,000

Người khuyết tật : 700,000đ

Lập trình web Python với Django

Học phí gốc: 1,400,000

Học sinh - sinh viên: 1,300,000

Học viên cũ: 1,200,000

Người khuyết tật : 700,000đ

Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

Lập trình Game với Pygame

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

Lập trình di động với React Native

Học phí gốc: 1,200,000

Học sinh - sinh viên: 1,100,000

Học viên cũ: 1,000,000

Người khuyết tật : 600,000đ

Lập trình phần mềm với WinForm - Level 1

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

Lập trình C# cho người mới bắt đầu

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

Lập trình Laravel

Học phí gốc: 1,000,000

Học sinh - sinh viên: 900,000

Học viên cũ: 800,000

Người khuyết tật : 500,000đ

Lập trình NodeJS Level 4

Học phí gốc: 1,000,000

Học sinh - sinh viên: 900,000

Học viên cũ: 800,000

Người khuyết tật : 500,000đ

Javascript Nâng Cao: Asynchronous Programming

Học phí gốc: 800,000

Học sinh - sinh viên: 700,000

Học viên cũ: 600,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Lập trình NuxtJS Framework

Học phí gốc: 900,000

Học sinh - sinh viên: 800,000

Học viên cũ: 700,000

Người khuyết tật : 450,000đ

Lập trình C qua bài tập thực tế

Học phí gốc: 200,000

Học sinh - sinh viên: 150,000

Học viên cũ: 100,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Lập trình NextJS Framework

Học phí gốc: 900,000

Học sinh - sinh viên: 800,000

Học viên cũ: 700,000

Người khuyết tật : 450,000đ

Lập trình VueJS

Học phí gốc: 800,000

Học sinh - sinh viên: 700,000

Học viên cũ: 600,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Xây dựng Chrome Extension

Học phí gốc: 500,000

Học sinh - sinh viên: 400,000

Học viên cũ: 300,000

Người khuyết tật : 250,000đ

Lập trình PHP

Học phí gốc: 800,000

Học sinh - sinh viên: 700,000

Học viên cũ: 600,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Lập trình Frontend Master

Học phí gốc: 800,000

Học sinh - sinh viên: 700,000

Học viên cũ: 600,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Lập trình Python cho người mới bắt đầu

Học phí gốc: 400,000

Học sinh - sinh viên: 350,000

Học viên cũ: 300,000

Người khuyết tật : 200,000đ

Xây dựng giao diện web với SASS, GruntJS và Bootstrap

Học phí gốc: 400,000

Học sinh - sinh viên: 350,000

Học viên cũ: 300,000

Người khuyết tật : 200,000đ

Lập trình NodeJS Level 3

Học phí gốc: 800,000

Học sinh - sinh viên: 700,000

Học viên cũ: 600,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Lập trình NodeJS Level 2

Học phí gốc: 800,000

Học sinh - sinh viên: 700,000

Học viên cũ: 600,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Lập trình NodeJS Level 1

Học phí gốc: 700,000

Học sinh - sinh viên: 600,000

Học viên cũ: 500,000

Người khuyết tật : 350,000đ

Lập trình TypeScript

Học phí gốc: 150,000

Học sinh - sinh viên: 120,000

Học viên cũ: 100,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Quản lý mã nguồn với GIT

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 200,000đ

Lập trình JAVA

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

Lập trình Zend Framework 2.x

Học phí gốc: 500,000

Học sinh - sinh viên: 450,000

Học viên cũ: 400,000

Người khuyết tật : 250,000đ

Lập trình Angular 4.x

Học phí gốc: 500,000

Học sinh - sinh viên: 450,000

Học viên cũ: 400,000

Người khuyết tật : 250,000đ

Lập trình ReactJS

Học phí gốc: 800,000

Học sinh - sinh viên: 700,000

Học viên cũ: 600,000

Người khuyết tật : 400,000đ

Lập trình Wordpress 4.x

Học phí gốc: 600,000

Học sinh - sinh viên: 500,000

Học viên cũ: 400,000

Người khuyết tật : 300,000đ

Lập trình Android

Học phí gốc: 500,000

Học sinh - sinh viên: 450,000

Học viên cũ: 400,000

Người khuyết tật : 250,000đ

chuyên đề lập trình online

Các khóa học được khai giảng mỗi ngày. Các bạn có thể tham gia vào khóa học ngay sau khi hoàn tất hồ sơ và đóng học phí.

Bảo mật 2 lớp với Google Authentication

Học phí gốc: 150,000

Học sinh - sinh viên: 120,000

Học viên cũ: 100,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Bảo mật 2 lớp với Confirmation Email

Học phí gốc: 150,000

Học sinh - sinh viên: 120,000

Học viên cũ: 100,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Sử dụng PDO trong PHP

Học phí gốc: 150,000

Học sinh - sinh viên: 120,000

Học viên cũ: 100,000

Người khuyết tật : 100,000đ

AJAX toàn tập

Học phí gốc: 150,000

Học sinh - sinh viên: 120,000

Học viên cũ: 100,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web

Học phí gốc: 150,000

Học sinh - sinh viên: 120,000

Học viên cũ: 100,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Học phí gốc: 150,000

Học sinh - sinh viên: 120,000

Học viên cũ: 100,000

Người khuyết tật : 100,000đ

Laravel - Giải pháp các case phân cấp

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

Kỹ thuật thu thập dữ liệu với NodeJS

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

Kỹ thuật thu thập dữ liệu với Python

Học phí gốc: 300,000

Học sinh - sinh viên: 250,000

Học viên cũ: 200,000

Người khuyết tật : 150,000đ

nhóm khóa học lập trình

Khi tham gia nhiều khóa học cùng một lúc, bạn sẽ được nhận nhiều ưu đãi học phí từ ZendVN, xem chi tiết chương trình tại đây.

Gồm:

Tổng cộng: 1,850,000đ

Ưu đãi: 1,500,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,700,000đ

Ưu đãi: 1,400,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 3,300,000đ

Ưu đãi: 2,800,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 600,000đ

Ưu đãi: 500,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,000,000đ

Ưu đãi: 800,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 400,000đ

Ưu đãi: 600,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 2,100,000đ

Ưu đãi: 1,800,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,800,000đ

Ưu đãi: 1,600,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,800,000đ

Ưu đãi: 1,600,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,600,000đ

Ưu đãi: 1,400,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,300,000đ

Ưu đãi: 1,200,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 650,000đ

Ưu đãi: 600,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 800,000đ

Ưu đãi: 700,000đ

Gồm:

Tổng cộng: 1,400,000đ

Ưu đãi: 1,200,000đ

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất