ZendVN - Học lập trình online

NỘI DUNG

 Sử dụng PDO trong PHP

dàn bài

Giảng viên

avatar

Lưu Trường Hải Lân

Kinh nghiệm công tác

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

avatar

Nguyễn Quang Minh

sử dụng PDO dễ kết nối và tránh tình trạng bi lỗi khi nâng cấp

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Manh

Đang xem video Filter status 01, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status,

15 giờ trước
21:02 ngày 23-07-2021
2*** Manh

Đang xem video List, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item,

15 giờ trước
20:53 ngày 23-07-2021
3*** Manh

Đang xem video Prepare, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item,

15 giờ trước
20:45 ngày 23-07-2021
4*** Manh

Đang xem video bindvalue vs bindparam, trong bài học Các thao tác Insert Update Delete,

15 giờ trước
20:42 ngày 23-07-2021
5*** Manh

Đang xem video query vs execute vs exec, trong bài học Các thao tác Insert Update Delete,

15 giờ trước
20:39 ngày 23-07-2021
6*** Manh

Đang xem video fetchAll vs fetch, trong bài học Các thao tác Insert Update Delete,

15 giờ trước
20:32 ngày 23-07-2021
7*** Manh

Đang xem video lastInsertID, trong bài học Các thao tác Insert Update Delete,

16 giờ trước
20:30 ngày 23-07-2021
8*** Manh

Đang xem video delete, trong bài học Các thao tác Insert Update Delete,

16 giờ trước
20:28 ngày 23-07-2021
9*** Manh

Đang xem video update, trong bài học Các thao tác Insert Update Delete,

1 tuần trước
10:52 ngày 17-07-2021
10*** Manh

Đang xem video insert, trong bài học Các thao tác Insert Update Delete,

1 tuần trước
10:00 ngày 17-07-2021
240,000
200,000đ
200,000đ
150,000đ
240,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Contact Me on Zalo
Số điện thoại