ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.

Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.

Danh sách bài tập

Xóa tìm kiếm
Thông tin bài tậpHành động
Bài 1 Chuỗi chứa số
StringDễ

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để kiểm tra chuỗi có chứa chữ số hay không, nếu có in ra false ngược lại true.

Làm ngay
(30 lượt làm)
Bài 2 Thống kê chuỗi
StringTrung bình

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để thống kê số từ có trong chuỗi (mỗi từ cách nhau bởi một khoảng trắng)

Làm ngay
(28 lượt làm)
Bài 3 Chuẩn hóa chuỗi
StringTrung bình

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để chuẩn hóa chuỗi, chuỗi chuẩn hóa sẽ có những yếu tố sau:

  • Các ký tự trong chuỗi ở dạng chữ thường
  • Bắt đầu chuỗi bằng ký tự in hoa và kết thúc chuỗi bởi dấu . (dấu chấm)

Làm ngay
(42 lượt làm)
Bài 4 Đường dẫn tập tin
StringTrung bình

Với một đường dẫn đến một tập tin cho trước, hãy viết chương trình để in ra tên tập tin và phần mở rộng của tập tin

Làm ngay
(54 lượt làm)
Bài 5 Breadcrumb
StringTrung bình

Với một đường dẫn đến một tập tin cho trước, hãy in ra đường đi đến tập tin đó

Làm ngay
(36 lượt làm)
Bài 6 Chuyển nghịch hoa thường
StringKhó

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để chuyển ký tự in hoa trong chuỗi thành ký tự chữ thường, và chuyển ký tự chữ thường trong chuỗi thành ký tự in hoa

Làm ngay
(35 lượt làm)
Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất