ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
thumb

Khóa học PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PYTHON là sự lựa chọn lý tưởng cho các bạn muốn theo con đường phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Cho dù bạn lựa chọn làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào, kiến thức phân tích dữ liệu là kỹ năng cần thiết để xử lý và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. Sau khi tham gia khóa học, bạn sẽ có được nền tảng vững chắc về Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SQL và các kỹ năng thực hiện dự án thực tế, với sự hướng dẫn chi tiết và chuyên sâu, đặc biệt là nhiều biểu đồ minh họa.

Các bạn phù hợp tham gia chương trình học này:

 • Sinh viên muốn tiếp cận với lĩnh vực phân tích dữ liệu một cách bài bản, chuyên sâu vào từng thư viện hỗ trợ.
 • Người đi làm muốn trang bị kỹ năng phân tích dữ liệu để hỗ trợ công việc hiện tại hoặc chuyển sang lĩnh vực mới.
 • Những bạn đã có kiến thức về phân tích dữ liệu nhưng chưa vững, cần học chuyên sâu, thực hành nhiều hơn và mong muốn tham gia vào các dự án thực tế để có sản phẩm của riêng mình.
 • Những bạn muốn phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu, từ cơ bản đến nâng cao, và áp dụng chúng vào các dự án thực tế.

Hình thức học:

 • Học viên được tặng kèm các khóa học Online để học trước lý thuyết, tập thực hành theo để ghi nhớ kiến thức.
 • Học viên học 1 Kèm 1 sẽ có thêm chương trình bài tập và project nâng cao, hỗ trợ riêng qua Group Zalo 1 học viên, 2 giảng viên.

Kết quả đạt được sau khi tham gia khóa học:

 • Tư duy phân tích dữ liệu cốt lõi của một Data Analyst.
 • Khả năng xây dựng và phân tích dự án từ bước nhận dữ liệu, xử lý, phân tích và trình bày kết quả bằng các công cụ đã học.
 • Nắm vững kiến thức nền tảng, rút ngắn thời gian học thêm các công nghệ mới và kỹ năng phân tích nâng cao.
 • Rèn luyện kỹ năng tra cứu thông tin, đọc và hiểu tài liệu liên quan đến phân tích dữ liệu.
 • Tiếp cận với nhiều kỹ thuật hay và khó từ giảng viên thông qua các dự án thực tế.
 • Nắm chắc kiến thức về Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SQL.
 • Tự xây dựng và trình bày báo cáo dữ liệu bằng biểu đồ và hình ảnh minh họa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
 • Tự xây dựng và thực hiện các phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu có sẵn hoặc các nguồn miễn phí.

Các kiến thức khác được hướng dẫn:

 • Chia sẻ và định hướng từ giảng viên có rất nhiều kinh nghiệm thực tế.
 • Cập nhật kiến thức và tư duy phân tích mới nhất, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay.
 • Rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và tự tra cứu tài liệu.
 • Tư vấn viết CV và kinh nghiệm phỏng vấn, giúp học viên chuẩn bị tốt nhất cho con đường sự nghiệp tương lai.
Hình thức học
3,000,000đ
5,000,000đ
8,400,000đ

Hỗ trợ 24/7

Group Zalo hỗ trợ 24/7 trực tiếp từ Giảng viên và Mentor.

Projet và thực hành thực tế

Cung cấp các tình huống thực hành, các project thực tế được lồng ghép vào nội dung học, áp dụng ngay vào công việc.

Video Review

Tất cả bài làm của bạn đều được giảng viên quay video review từng dòng code, giúp bạn hoàn thiện cách viết code và tối ưu code.

Thời gian linh động

Bạn sử dụng thời gian rãnh của mình để học tập vào bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Tự chủ tốc độ học

Chương trình học đã được cá nhân hóa, tốc độ học nhanh hay chậm hoàn toàn do bạn quyết định.

NỘI DUNG

Chương trình học lập trình 1 kèm 1 là chương trình học lập trình đặc biệt, nội dung học tương đương nội dung ZendVN đang giảng dạy các lớp lập trình offline tập trung (8 học viên) ở Hồ Chí Minh

Phần 01

Giới thiệu nghề Data Analyst

Chia sẻ cách học hiệu quả để chắc kiến thức, giỏi kỹ năng

Cài đặt môi trường và các thao tác thường dùng

Nguồn dữ liệu thực hành phân tích

Phần 02

Đọc dữ liệu CSV, khái niệm DataFrame, Column, Row

Cấu hình hiển thị dữ liệu

Các hàm, thuộc tính và phương thức thường dùng

Chọn và trích xuất dữ liệu

Bài tập thực hành

Phần 03

Chọn dữ liệu theo nhiều điều kiện

Truy cập và thao tác với dữ liệu

Bài tập thực hành

Phần 04

Sắp xếp dữ liệu

Nhóm hóa dữ liệu và tính toán tổng hợp

Bài tập thực hành

Phần 05

Xử lý dữ liệu thiếu và trùng lặp

Thao tác nâng cao với cột và dữ liệu văn bản

Bài tập thực hành

Phần 06

Làm việc với dữ liệu thời gian

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và so sánh các phương thức

Bài tập thực hành

Phần 07

Giới thiệu về Pandas Series

Thuộc tính và phương thức Series

Phân tích và thống kê dữ liệu Series

Thao tác với Series

Bài tập thực hành

Phần 08

Giới thiệu và tạo mảng Numpy

Các thuộc tính, truy cập và trích xuất mảng

Các phép toán cơ bản

Bài tập thực hành

Phần 9

Tìm hiểu Broadcasting Numpy

Ma trận và phép toán ma trận

Universal Functions thường dùng

Bài tập thực hành

Phần 10

Lọc dữ liệu và thay đổi dữ liệu theo điều kiện

Đọc và ghi dữ liệu Numpy

Các tình huống kết hợp giữa Numpy và Pandas

Bài tập thực hành

Phần 11

Giới thiệu Matplotlib và vẽ đồ thị đầu tiên (Line Plot)

Biểu đồ cột (Bar Chart)

Biểu đồ hình tròn (Pie Chart)

Bài tập thực hành

Phần 12

Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart)

Biểu đồ phân phối (Histogram)

Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)

Bài tập thực hành

Phần 13

Biểu đồ diện tích xếp chồng (Stacked Area Chart)

Sử dụng các mẫu giao diện

Vẽ các biểu đồ con (Subplot)

Bài tập thực hành

Phần 14

Giới thiệu và vẽ các biểu đồ đã học kết hợp Seaborn

Biểu đồ KDE, Displot

Biểu đồ Count Plot

Bài tập thực hành

Phần 15

Biểu đồ Box Plot

Biểu đồ Facet Grid

Biểu đồ Regression Plot

Bài tập thực hành

Phần 16

Biểu đồ nhiệt Heat Map

Biểu đồ Join Plot - Join Grid

Biểu đồ Pair Plot - Pair Gird

Bài tập thực hành

Phần 17

Hệ quản trị CSDL MySQL

Truy vấn dữ liệu trên một bảng

Bài tập thực hành

Phần 18

Truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng

Kỹ thuật xử lý dữ liệu trong MySQL

Insert - Update - Delete

Bài tập thực hành

Phần 19

Xây dựng Project phân tích dữ liệu mô phỏng Facebook

Xây dựng Project phân tích dữ liệu giá các loại đá quý

Xây dựng những Project cá nhân (trình bày trong CV sau này)

Phần 20

Chia sẻ định hướng nghề nghiệp

Cách viết CV hấp dẫn nhà tuyển dụng

Các nguồn tài liệu đề phát triển tay nghề

Sử dụng các công cụ AI bổ trợ

Sản phẩm Demo

Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

VIDEO ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

Giúp học viên học trước kiến thức lý thuyết trước mỗi buổi học, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên. Kiến thức video bao gồm tất cả nội dung như lộ trình học bên dưới.

Phần 1

Cài đặt môi trường và dữ liệu thực hành

Cài đặt môi trường và các thao tác thường dùng

Dữ liệu thực hành phân tích

Phần 2

Phân tích dữ liệu với Pandas - Cơ bản

Đọc dữ liệu csv và khái niệm dataframe, column, row

Cấu hình hiển thị dữ liệu

Các hàm, thuộc tính và phương thức thường dùng

Chọn và trích xuất dữ liệu

Chọn dữ liệu theo nhiều điều kiện

Truy cập và thao tác với dữ liệu

Phần 3

Phân tích dữ liệu với Pandas - Nâng cao

Sắp xếp dữ liệu

Nhóm hóa dữ liệu và tính toán tổng hợp

Xử lý dữ liệu thiếu

Xử lý dữ liệu trùng lặp

Thao tác nâng cao với cột

Làm việc với dữ liệu văn bản

Làm việc với dữ liệu thời gian

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn 01

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn 02

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn 03

So sánh các phương thức tích hợp và ôn lại kiến thức

Đọc tệp tin dữ liệu từ đường dẫn đầy đủ

Phần 4

Phân tích dữ liệu với Pandas - Series

Giới thiệu về Pandas Series

Thuộc Tính và Phương Thức Cơ Bản của Series

Phân tích và thống kê dữ liệu Series

Thao tác với Series
Phần 5

Thư viện Numpy và sự kết hợp với Pandas

Giới thiệu và tạo mảng Numpy

Các thuộc tính, truy cập và trích xuất mảng

Các phép toán cơ bản

Tìm hiểu Broadcasting

Ma trận và phép toán ma trận

Universal Functions thường dùng

Lọc dữ liệu và thay đổi dữ liệu theo điều kiện

Đọc và ghi dữ liệu

Các tình huống kết hợp giữa Numpy và Pandas

Phần 6

Trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib

Giới thiệu Matplotlib và vẽ đồ thị đầu tiên (Line Plot)

Tùy chỉnh đồ thị cơ bản - Đồ thị đường (Line Plot)

Biểu đồ cột (Bar Chart)

Biểu đồ hình tròn (Pie Chart)

Biểu đồ cột xếp chồng (Stacked Bar Chart)

Biểu đồ phân phối (Histogram)

Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)

Biểu đồ diện tích xếp chồng (Stacked Area Chart)

Sử dụng các mẫu giao diện

Biểu đồ con (SubPlot)

Phần 7

Trực quan hóa dữ liệu kết hợp Seaborn

Giới thiệu và vẽ các biểu đồ đã học kết hợp Seaborn

KDE Plot

Displot

Count Plot

Box Plot

Facet Grid

Regression Plot

Heat Map

Join Plot - Join Grid

Pair Plot - Pair Grid

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Về nội dung: chương trình học lập trình 1 kèm 1 là nội dung học mới nhất tại thời điểm hiện tại (tương đương nội dung ZendVN đang giảng dạy lập trình offline tại Hồ Chí Minh). Ngoài ra, khóa 1 kèm 1 đã bao gồm nhiều khóa học online liên quan và video bài tập nâng cao, nên sẽ có lượng kiến thức nhiều hơn các khóa học online riêng lẻ

Về hình thức học: Nếu đăng ký gói Video & Review hoặc 1 kèm 1 thì bạn sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp 24/7 qua group zalo riêng cùng 2 giảng viên, hỗ trợ teamview fix code, voice chat, video review code cho từng bài tập của bạn

Anh Lưu Trường Hải Lân và đội ngũ support của ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt khóa học này

Khóa học 1 kèm 1 có sự tương tác cao giữa Học viên và ZendVN qua hình thức: hỏi đáp trong group Zalo, teamview, video review code cho từng học viên. Do đó mỗi tháng ZendVN chỉ nhận tối đa 5 học viên, ZendVN sẽ ưu tiên cho các bạn học viên đăng ký và thanh toán học phí sớm.

Để đăng ký, bạn điền thông tin vào Form đăng ký tại trang này, sau đó check mail để xem hướng dẫn nộp học phí.

Các video của từng buổi học đã được ZendVN xây dựng sẵn, bạn hoàn toàn chủ động được thời gian học của mình, tốc độ học nhanh hay chậm là do bạn quyết định, bạn không cần học theo tốc độ của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể kết thúc sớm khóa học.

Ngược lại nếu bạn học chậm, bạn cũng không cần lo lắng, ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn đến khi bạn hoàn tất khóa học, tuy nhiên thời gian học không kéo dài quá 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học

Sau khi hoàn tất khóa học và báo cáo project cuối khóa, bạn sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, giấy do Công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Khóa học được kéo dài tối đa là 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học. Nếu đang trong quá trình học, bạn gặp một vấn đề gì đó không thể tiếp tục tham gia khóa học, ZendVN sẽ bảo lưu khóa học cho bạn trong thời gian tối đa 6 tháng.

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Do giới hạn số lượng học viên chỉ 5 bạn / 1 tháng, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng đăng ký và hoàn thiện học phí sớm

Họ và tên của bạn *
Địa chỉ email của bạn *
Số điện thoại của bạn *
Facebook của bạn
Tiết kiệm

Video Only

Học viên tự học qua các video đã được ZendVN xây dựng sẵn vô cùng chi tiết

Truy cập vĩnh viễn toàn bộ video, source code và tài liệu của khóa học

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua form hỏi đáp với giảng viên tại từng video

Phù hợp với các bạn đã có kiến thức lập trình, có khả năng tự học

3,000,000đ

Phổ biến

Video & Review

Đã bao gồm gói "Video Only"

Group hỗ trợ riêng gồm 1 học viên và 2 giảng viên

Video nhận xét riêng từng bài tập từ giảng viên

Video học nâng cao, video theo chương trình học offline mới nhất mà ZendVN đang dạy

Xác nhận hoàn thành khóa học và xác nhận thực tập doanh nghiệp tại ZendVN

Phù hợp các bạn cần group hỗ trợ riêng, cần nhận xét bài tập góp ý code

5,000,000đ

Đề xuất

1 Kèm 1

Đã bao gồm gói "Video & Review"

Học 1 kèm 1 cùng giảng viên trong 24 giờ học (12 buổi). Học viên ở xa có thể học online qua Google Meet

Bài tập và các tình huống thực tế nâng cao ở mỗi buổi học

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp

Phù hợp các bạn cần học và tương tác trực tiếp với giảng viên

8,400,000đ

Hỗ trợ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

Xác nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Xác nhận thực tập doanh nghiệp

Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

CV & Việc làm

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất