ZendVN - Học lập trình online

logo.png
thumb

Đây không phải là khóa học dạy bạn cách lập trình NodeJS cơ bản hay nâng cao, đây là một chương trình học đào tạo bạn trở thành 1 lập trình viên NodeJS để có thể đi làm kiếm tiền. Chương trình học offline do ZendVN xây dựng nhằm 1 mục đích duy nhất: Giúp các bạn học viên sau khi tham gia khóa học sẽ có được việc làm phù hợp.

Các bạn phù hợp tham gia chương trình học này:

 • Sinh viên năm 3, năm 4, sắp ra trường chuẩn bị đi làm
 • Các bạn chuẩn bị đi làm, muốn kiềm tiền với mảng lập trình NodeJS
 • Các bạn muốn trở thành lập trình viên NodeJS

Hình thức học:

 • Học viên được tặng kèm các khóa học Online để học trước lý thuyết khi ở nhà
 • Trong các buổi Offline sẽ là những buổi làm bài tập, củng cố mở rộng và nâng cao kiến thức.

Lộ trình kết quả học trong 25 buổi:

Buổi 1:

 • Định hướng chương trình học
 • Phương pháp học
 • Cài đặt và chuẩn bị môi trường
 • Thành thạo GIT & Github trong quản lý mã nguồn

Buổi 2

 • Xây dựng trang NodeJS đầu tiên
 • Sử dụng Routing cơ bản
 • Sử dụng Express generator
 • Sử dụng Router và View
 • Kỹ thuật nhúng giao diện và module mở rộng

Buổi 3

 • Setup Router và Prefix Admin
 • Xây dựng trang Error
 • Thao tác với MongoDB thông qua mongoose

Buổi 4

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item
 • Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status 
 • Xây dựng chức năng tìm kiếm
 • Xây dựng chức năng phân trang

Buổi 5 

 • Xây dựng chức năng Change Status
 • Xây dựng chức năng Delete1 video
 • Xây dựng chức năng Change Status của nhiều phần tử
 • Xây dựng chức năng Delete nhiều phần tử
 • Xây dựng chức năng Change Ordering của nhiều phần tử

Buổi 6   

 • Xây dựng chức năng hiển thị thông báo
 • Xây dựng chức năng Add phần tử
 • Xây dựng chức năng Validator
 • Xây dựng chức năng Edit phần tử

Buổi 7  

 • Tối ưu và hoàn chỉnh phần quản lý
 • Publish sản phẩm

Buổi 8

 • Xây dựng chức năng lưu thông tin Items
 • Xây dựng chức năng sắp xếp Items
 • Tích hơpk CKEditor

Buổi 9

 • Xây dựng chức năng quản lý nhóm người dùng cơ bản
 • Xây dựng chức năng quyền truy cập của nhóm người dùng
 • Xây dựng trang quản lý người dùng
 • Tối ưu mã phần xây dựng Model
 • Cập nhật đồng bộ thông tin nhóm người dùng

 Buổi 10

 • Xây dựng chức năng quản lý category
 • Sử dụng multer trong việc upload hình ảnh
 • Xây dựng chức năng upload avatar
 • Hoàn chỉnh chức năng validate
 • Xây dựng chức năng quản lý bài viết

Buổi 11

 • Nhúng giao diện cho vùng Frontend
 • Xây dựng vùng hiển thị bài viết nổi bật
 • Xây dựng vùng hiển thị bài viết mới nhất

Buổi 12

 • Xây dựng trang hiển thị bài viết của category
 • Xây dựng các thành phần của trang
 • Xây dựng trang hiển thị chi tiết bài viết

Buổi 13

 • Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
 • Giới hạn quyền truy cập admin

Buổi 14

 • Tối ưu và hoàn chỉnh phần backend
 • Tối ưu và hoàn chỉnh phần frontend
 • Publish sản phẩm

Buổi 15

 • SocketIO
 • Sử dụng SocketIO trong NodeJS
 • SocketIO emit

Buổi 16

 • Xây dựng module chat
 • Hoàn chỉnh chức năng login logout
 • Tích hợp SocketIO vào project

Buổi 17

 • Xây dựng chức năng chat cơ bản
 • Xây dựng chức năng chat nâng cao

Buổi 18

 • Xây dựng chức năng User online
 • Tình huống mở rộng và tối ưu mã nguồn

Buổi 19

 • Xây dựng chức năng quản lý phòng chat
 • Xây dựng chức năng truy cập phòng chat
 • Xây dựng chức năng chat theo phòng

Buổi 20

 • Xây dựng chức năng kết bạn cơ bản

 Buổi 21

 • Xây dựng chức năng kết bạn nâng cao12 video

Buổi 22

 • Xây dựng chức năng chat riêng
 • Tình huống mở rộng và tối ưu mã nguồn

Buổi 23

 • Xây dựng API CRUD đơn giản

Buổi 24

 • Xây dựng API CRUD nâng cao
 • Tối ưu mã nguồn

Buổi 25

 • Trang bị CV xin việc NodeJS
 • Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, tìm việc NodeJS

Buổi 26: dự trữ

1. Bộ quà tặng các khóa học online với tổng giá trị 5.700.000đ gồm các khóa học sau:

 • Lập trình NodeJS Level 1 - Trị giá 1.400.000đ
 • Lập trình NodeJS Level 2 - Trị giá 1.800.000đ
 • Lập trình NodeJS Level 3 - Trị giá 2.000.000đ
 • Quản lý mã nguồn với GIT - Trị giá 500.000đ

2. Bộ quà tặng USB Lưu niệm của ZendVN (dung lượng 32GB, cổng 3.0)

 • Học viên được cấp các khóa học trực tuyến để học lý thuyết khi ở nhà, các video trong khóa học được xem đi xem lại nhiều lần
 • Giới hạn chỉ 8 học viên / 1 lớp, cầm tay chỉ việc từng học viên, đảm bảo học viên được kèm cặp sát và nắm kiến thức tại mỗi buổi học
 • Học viên được hướng dẫn cách tư duy giải quyết bài toán, đọc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm trên Google
 • Học viên được trang bị kiến thức đủ để đi làm, kiếm tiền
 • Học viên được giới thiệu việc làm nếu có nhu cầu

Danh sách các lớp học

Thông tin lớp họcHọc phí & Ưu đãi

NodeJS Tháng 07 - Tối 2,5

 • Khai giảng: 23-07-2020

  Từ 19h đến 21h30 tối thứ hai, thứ năm hàng tuần

 • Số học viên 8 bạn / lớp, còn nhận thêm 6 bạn

Học phí gốc: 6,400,000₫

Học phí cần thanh toán: 6,400,000₫

NodeJS Tháng 07 - Chiều 2,5

 • Khai giảng: khi đủ số lượng

  Từ 14h đến 16h30 chiều thứ hai, thứ năm hàng tuần

 • Số học viên 8 bạn / lớp, còn nhận thêm 6 bạn

Học phí gốc: 6,000,000₫

Học phí cần thanh toán: 6,000,000₫

Đăng ký

Họ và tên của bạn
Địa chỉ email của bạn
Số điện thoại di động của bạn
Địa chỉ facebook của bạn
Lớp học bạn đăng ký


Thông tin khóa học

 • Số buổi học Offline 25 buổi
 • Số giờ học Offline 160 phút / 1 buổi
 • Số giờ học Online qua video tặng kèm 39 giờ
 • Hỗ trợ Offline ngay tại lớp
 • Hỗ trợ Online qua Skype, Zalo, Facebook, Teamviewer
 • Học lý thuyết qua video ở nhà, trên lớp thực hành làm các bài tập mở rộng cùng giảng viên
Các lớp học hiện có
 • NodeJS Tháng 07 - Tối 2,5
 • NodeJS Tháng 07 - Chiều 2,5
Địa điểm học

Hình ảnh học viên offline

Hình ảnh các bạn học viên tham gia lớp offline ở Hồ Chí Minh