ZendVN - Học lập trình online

NỘI DUNG

Chuyên đề được xây dựng để bổ trợ dành cho các học viên đã hoàn thành khóa học Lập trình Laravel tại ZendVN, chuyên đề có sử dụng mã nguồn của khóa học Lập trình Laravel để phát triển tiếp chức năng và sẽ không cung cấp mã nguồn. Vì thế yêu cầu học viên cần đăng ký và hoàn thành khóa học Lập trình Laravel trước khi tham gia chuyên đề.

dàn bài

Giảng viên

avatar

Nguyễn Văn Linh

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, PHP, Laravel
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Sử dụng Flexbox trong xây dựng giao diện web, Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo từ xa, Cập nhật nội dung mới cho khóa học Lập trình Laravel Framework, ....

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com lúc 22:45:41 20/01/2022, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

350,000
300,000đ
300,000đ
200,000đ
350,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Văn Linh về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất