ZendVN - Học lập trình online

Đăng ký

Họ và tên của bạn
Địa chỉ email của bạn
Số điện thoại di động của bạn
Địa chỉ facebook của bạn

Đối tượng đăng ký

NỘI DUNG

Gói combo này gồm 3 khóa học lập trình trên ZendVN: Lập trình TypeScript, Lập trình ReactJS và Lập trình NextJS.

Dàn bài

Lập trình NextJS Framework

Lập trình TypeScript

Lập trình ReactJS

Cảm nhận học viên

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com lúc 17:54:38 21/01/2022, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Văn Linh về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất