ZendVN - Học lập trình online

Cảm nhận của học viên về khóa học

nội dung các bài giảng bố ích, cung cấp các kiến thức thực thế, không rườm rà sách vở

Cảm nhận của học viên về giảng viên

giảng viên nhiệt tình giúp đỡ các học viên

Kết quả khóa học Lập trình viên Frontend

certificate
Tải xuống

Liên hệ

avatar.png

Họ tên

lê văn Huy

Khóa học

Lập trình viên Frontend

Lớp học

FRO03-1020 Tối thứ ba, thứ sáu

Điểm số

9
Contact Me on Zalo
Số điện thoại