ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Giảng dạy Lập Trình tại ZendVN

Giảng Viên tiếp cận với các Học viên tại ZendVN.com đều thuộc đối tượng Lập trình viên, sinh viên Công Nghệ Thông Tin

Giảng Viên có thêm thu nhập hàng tháng thông qua việc xây dựng các khóa học online, quảng bá hình ảnh đến nhiều học viên

Với kinh nghiệm xây dựng các Khóa học lập trình online, ZendVN sẽ hỗ trợ / tư vấn thêm với Giảng Viên để xây dựng các khóa học lập trình chất lượng và thực tế

partner-thumb

Đăng ký trở thành giảng viên tại ZendVN