ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Giảng dạy Lập Trình tại ZendVN

Giảng Viên tiếp cận với các Học viên tại ZendVN.com đều thuộc đối tượng Lập trình viên, sinh viên Công Nghệ Thông Tin

Giảng Viên có thêm thu nhập hàng tháng thông qua việc xây dựng các khóa học online, quảng bá hình ảnh đến nhiều học viên

Với kinh nghiệm xây dựng các Khóa học lập trình online, ZendVN sẽ hỗ trợ / tư vấn thêm với Giảng Viên để xây dựng các khóa học lập trình chất lượng và thực tế

partner-thumb

Đăng ký trở thành trainer tại ZendVN

Đội ngũ trainer

ZendVN xây dựng riêng một đội ngũ Trainer vừa là những lập trình viên giỏi, vừa là những người truyền đạt kiến thức tận tâm

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất