ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
Sách bí kíp lập trình

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên MacOS

thumb.jpg
Công cụ lập trình

Bước 1: Cài đặt XAMPP 

XAMPP là 1 trong các phần mềm tạo server ảo tại máy tính local. Bạn truy cập vào đường dẫn bên dưới để tiến hành cài đặt phần mềm Xampp với phiên bản PHP mới nhất. 

https://www.apachefriends.org/download.html

Bạn có thể chọn vào More Downloads để cài các phiên bản PHP thấp hơn. 

Bước 2: Cài Home Brew 

Truy cập link: https://brew.sh/

Homebrew hỗ trợ cài thứ bạn cần mà Apple không cung cấp. Bạn copy mã lệnh sau và thực thi tại terminal. 

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Quá trình cài đặt sẽ tốn khoảng vài phút, hoặc tuỳ theo tốc độ mạng của bạn đang sử dụng.

Bước 3: Cài đặt Composer

Cũng đứng tại màn hình Terminal đó bạn paste tiếp dòng lệnh sau: 

brew install composer

Hoặc truy cập link: https://formulae.brew.sh/formula/composer#default

Quá trình cài đặt sẽ tốn khoảng vài phút, hoặc tuỳ theo tốc độ mạng của bạn đang sử dụng.

Bước 4: Cài Laravel 

Bạn truy cập website Laravel tại link: https://laravel.com/docs/9.x#your-first-laravel-project để xem câu lệnh cài đặt laravel thông qua Composer hoặc paste dòng lệnh sau tại folder muốn cài đặt project Laravel:

composer create-project laravel/laravel example-app

Sau khi run dòng lệnh ở trên, bạn cần chờ vài phút để tiến trình cài đặt project được hoàn tất. 

Bước 5: Khởi chạy chương trình Laravel đầu tiên

 

 

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất