ZendVN - Học lập trình online

Giảng viên

avatar

Nguyễn Duy Khánh

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Nền tảng và Tư duy lập trình
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN: Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Thông tin liên hệ

Khóa học online

Các khóa học lập tình Online do giảng viên Nguyễn Duy Khánh giảng dạy

Cảm nhận của học viên online

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học Online do giảng viên Nguyễn Duy Khánh giảng dạy

avatar

Lê Văn Hiệp

cảm nhận về khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Chỉ tiết, đầy đủ. Nên tham khảo

avatar

Đồng Đức Khải

cảm nhận về khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Khóa học rất hay và hữu ích.Bạn nào muốn lưu vào database mysql thì dùng câu lệnh json_encode nhé vậy là lưu được

avatar

Hà Đăng Vạn Thân

cảm nhận về khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

Đây là những tình huống mà khi đi làm sẽ gặp phải với các bạn lập trình, các case đưa ra trong video này tương đối đầy đủ

Cảm nhận của học viên Offline

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học offline do giảng viên Nguyễn Duy Khánh giảng dạy

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Khải

Đang xem video Embed lightslider, trong bài học CRUD with multi image - Basic, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

3 tuần trước
08:09 ngày 12-11-2021
2*** Khải

Đang xem video Show product detail, trong bài học CRUD with multi image - Basic, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

3 tuần trước
08:08 ngày 12-11-2021
3*** Khải

Đang xem video Add product, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

4 tuần trước
21:31 ngày 05-11-2021
4*** Khải

Đang xem video Delete image, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

4 tuần trước
21:17 ngày 05-11-2021
5*** Hiệp

Đang xem video Edit product 02, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tháng trước
14:01 ngày 04-11-2021
6*** Hiệp

Đang xem video Edit product 02, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tháng trước
11:12 ngày 04-11-2021
7*** Hiệp

Đang xem video Edit product 01, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tháng trước
11:04 ngày 04-11-2021
8*** Hiệp

Đang xem video Edit product 01, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tháng trước
22:09 ngày 03-11-2021
9*** Hiệp

Đang xem video Add product, trong bài học Integrated DropzoneJS, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tháng trước
22:08 ngày 03-11-2021
10*** Khải

Đang xem video Intro & Setup, trong bài học Giả lập Database với JSON, khóa học Upload hình ảnh sản phẩm với nhiều tùy chọn

1 tháng trước
22:55 ngày 21-10-2021

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất