ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Giảng viên

avatar

Phạm Vương Quý

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, NodeJS, Python
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Video chia sẻ

Tổng hợp các video chia sẻ gần đây của giảng viên

Khóa học online

Các khóa học lập trình Online do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

KHÓA HỌC OFFLINE

Các khóa học lập trình Offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Cảm nhận của học viên Offline

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Huy

Đang xem video Article Model, trong bài học Xây dựng phần quản lý bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

2 giờ trước
11:40 ngày 22-09-2023
2*** Huy

Đang xem video Display Search Filter, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

3 giờ trước
11:14 ngày 22-09-2023
3*** Huy

Đang xem video Custom Auto Slug, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

4 giờ trước
10:13 ngày 22-09-2023
4*** Huy

Đang xem video CRUD, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

5 giờ trước
09:27 ngày 22-09-2023
5*** Huy

Đang xem video Database Analysis, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

5 giờ trước
08:51 ngày 22-09-2023
6*** Huy

Đang xem video MySQL, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

5 giờ trước
08:51 ngày 22-09-2023
7*** Huy

Đang xem video Custom Auto Slug, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

20 giờ trước
18:30 ngày 21-09-2023
8*** Huy

Đang xem video CRUD, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

20 giờ trước
18:29 ngày 21-09-2023
9*** Huy

Đang xem video CRUD, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

20 giờ trước
18:29 ngày 21-09-2023
10*** Huy

Đang xem video Database Analysis, trong bài học Xây dụng phần quản lý danh mục bài viết, khóa học Lập trình web Python với Django

20 giờ trước
18:02 ngày 21-09-2023

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất