ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Cảm nhận của học viên về khóa học

Khóa Học ZendVN rất tốt và dể hiểu.

Cảm nhận của học viên về giảng viên

Giảng viên truyền đạt rất tận tình giải đap thăc mắc và hổ trợ học viên rất tốt.

Kết quả khóa học Lập trình viên Frontend

certificate
Tải xuống

Liên hệ

avatar.png

Họ tên

Cường

Khóa học

Lập trình viên Frontend

Lớp học

FRO01-0820 Tối thứ ba, thứ sáu

Điểm số

9
Contact Me on Zalo
Số điện thoại