ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Cảm nhận của học viên về khóa học

Môi trường học thoải mái , có danh và bài tập đầy đủ các bài học

Cảm nhận của học viên về giảng viên

Giáo viên hỗ trợ nhiệt tình cho học viên , kỹ năng và kiến thức tốt , giảng dạy dễ hiểu

Kết quả khóa học Lập trình viên ReactJS

certificate
Tải xuống

Liên hệ

avatar.png

Họ tên

Hắc Ngọc Linh

Email

haclinh188@gmail.com

Khóa học

Lập trình viên ReactJS

Lớp học

JSFRAME01-1120 Thứ bảy, chủ nhật

Điểm số

8