ZendVN - Học lập trình online

Cảm nhận của học viên về khóa học

A Lực giảng viên tận tình và giảng rất kĩ.

Cảm nhận của học viên về giảng viên

Giảng viên rất tận tâm, chỉ dẫn kĩ càn, hướng dẫn nhiệt tình

Kết quả khóa học Lập trình viên ReactJS

certificate
Tải xuống

Liên hệ

avatar.png

Họ tên

Lương Tấn Đại

Khóa học

Lập trình viên ReactJS

Lớp học

JSFRAME04 Chiều thứ bảy, sáng chủ nhật

Điểm số

8.5
Contact Me on Zalo
Số điện thoại