ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Cảm nhận của học viên về khóa học

Lớp học trang bị đầy đủ, thoải mái, có sẵn bánh nước để học viên có môi trường học và làm việc tốt nhất.

Cảm nhận của học viên về giảng viên

Vui vẻ, hoà đồng, truyền đạt tốt, tận tâm, chỉ dẫn đầy đủ, bổ sung cho nhiều kiến thức mới

Kết quả khóa học Lập trình viên Frontend

certificate

Liên hệ

avatar.png

Họ tên

Nguyễn Phạm Tiến

Khóa học

Lập trình viên Frontend

Lớp học

FRO03-1020 Tối thứ ba, thứ sáu

Điểm số

8

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất