ZendVN - Học lập trình online

Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách

thumb.jpg
Vlog lập trình viên

Bạn hãy dành thời gian ra để xem video định hướng này nhé, video sẽ trả lời được câu hỏi của bạn và giúp bạn hiểu sâu hơn về các vấn đề:

- Chuẩn bị gì để trở thành một Lập trình viên Web PHP.
- Trang bị những kiến thức gì để xin thực tập, xin việc, thử việc đối với các công ty tuyển dụng.
- Chuẩn bị Project để làm sản phẩm demo khi đi xin việc, phỏng vấn thì Project cần những chức năng gì?
- Học lập trình web PHP phải bắt đầu từ đâu, học như thế nào?
- ...

Video được trình bày rất chi tiết và rất nhiều kiến thức cần thiết cho bạn, do đó bạn nên chịu khó bỏ một tý thời gian để xem video này để chuẩn bị tốt cho việc học và tương lai của mình nhé!

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất